Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Domiciliació bancària de tributs

Imprimir
Gestió d'alta, modificació o baixa d'una ordre de domiciliació bancària que s'aplica periòdicament per a fer efectiu el pagament d'impostos i/o taxes municipals.

Els tributs que es poden domiciliar són:
 • Impost sobre béns immobles (IBI). Es fracciona el rebut en 4 fraccions.
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).
 • Taxa d'ocupació de la via pública: quioscos.
 • Taxa d'ocupació de la via pública: guals.
 • Taxa de recollida d'escombraries del comerç i de la indústria.
 • Taxa per la prestació de serveis en els mercats municipals.
 • Taxa de recollida d'escombraries dels mercats.
 • Taxa d'ocupació de la via pública (altres conceptes).
 • Taxa de serveis de cementiris.
 • Impost sobre activitats econòmiques (IAE).
 • Tribut Metropolità
.  

COM ES POT TRAMITAR

PER INTERNET:
Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per a realitzar la seva tramitació segueixi el següent enllaç.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400