Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Cessió temporal de parada de mercat

Imprimir
Tramitació d'un expedient de cessió temporal de parada de mercat.  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Aporteu la documentació necessària a qualsevol dels punts de registre d'entrada d'aquest ajuntament.
Documentació necessària
 • Instància sol·licitant la cessió temporal, que haurà d'especificar la durada de la mateixa, que com a mínim serà d'un any (2 còpies)
 • DNI de les persones que sol·liciten la cessió temporal (fotocòpia).
 • Certificat d'estar al corrent de pagament de les obligacions amb l'Administració d'Hisenda, del cessionari temporal (original).
 • Certificat d'estar al corrent de pagament de les obligacions amb la Seguretat Social, del cessionari temporal (original).
 • Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb aquest Ajuntament del titular i del cessionari temporal (original).
 • Carta de pagament per la tramitació de l'expedient (original)

MÉS INFORMACIÓ

IMPORTANT: NO S'INICIARÀ CAP EXPEDIENT QUE NO CONTINGUI TOTA LA DOCUMENTACIÓ RELACIONADA.

L'autorització de la cessió temporal es formalitzarà mitjançant un Decret que especificarà el termini de vigència de la cessió temporal, la qual començarà a comptar des del moment de l'aprovació de l'esmentat Decret..  

SI TENIU CAP DUBTE O SUGGERIMENT PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Bústia ciutadana
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400