Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Obtenció del distintiu de "vehicle comercial" per a titulars d'un comerç o activitat amb domicili social a la zona verda

Imprimir
Obtenció del distintiu de titular d'un comerç o activitat que dóna dret a aparcar a la zona verda amb tarifa preferencial de l'Àrea Integral de Regulació de l'Estacionament (AIRE).

La zona verda és una zona d’aparcament, amb control horari. A més a més de per a vehicles propietat de les persones residents, l’Ordenança de Mobilitat preveu que altres tipus de vehicles puguin disposar del distintiu per a la zona verda, en aquest cas per a persones titulars d'un comerç o activitat amb domicili fiscal a una de les zones descrites. Tot i que també pot ser utilitzada per vehicles de no residents amb una tarifa superior.

Zones amb dret a distintiu:
 • A la zona de Residencial Granvia: Els comerços o activitats amb domicili social a l’Avinguda de la Granvia de l'Hospitalet (núm. 1 al 53) i del carrer Arquitectura (núm. 2 al 32)
 • Tot el barri de Can Serra: Els comerços o activitats amb domicili social al barri, més la vorera de números parells de l'Av. Electricitat.
.  

QUI EL POT DEMANAR

La persona titular o responsable d'un comerç o activitat ubicada a la zona verda amb un vehicle tipus turisme, tot terreny o vehicle mixt.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Requeriments
 • La persona conductora del vehicle ha de poder vincular-se mitjançant document a un comerç o activitat amb domicili social a la zona verda.
 • El vehicle ha de constar a la seva targeta d'inspecció tècnica com a vehicle tipus turisme, tot terreny o vehicle mixt.
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies), indicant un telèfon de contacte per a possibles comunicacions amb vostè.
  • Declaració responsable de ser titular o responsable del comerç o activitat per a la que fa la sol·licitud.
 • DNI, targeta de residència o passaport (fotocòpia).
 • Targeta tècnica d'inspecció del vehicle (fotocòpia).
 • Darrera nòmina de la persona responsable o darrera declaració trimestral de l'IVA de la persona titular del comerç o activitat, segons el cas, on constin la data i les dades de la persona i de l'activitat.
Impresos associats

QUÈ PASSA DESPRÉS

Se li avisarà telefònicament per a recollir el distintiu.

Si no es concedeix, el departament es posarà en contacte amb vostè al telèfon indicat a la instància.

MÉS INFORMACIÓ

Cada comerç o activitat pot disposar de dues autoritzacions per estacionar en zona verda com a màxim..  

PREU

L'obtenció d'aquest distintiu és gratuïta..  

VALIDESA

Aquest distintiu caduca cada any. Passat el període de validesa la persona sol·licitant podrà demanar la seva renovació.

Així mateix, serà vàlid exclusivament per a la zona verda d'ubicació de l'activitat comercial sol·licitant, no per a totes les zones verdes de la ciutat.

TEMPS DE RESPOSTA

El termini legal de resposta és de 3 mesos a partir del registre de la sol·licitud.
El departament realitza el tràmit en menys d'un mes i mig a partir del registre de la sol·licitud.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400