Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Obtenció del distintiu de "vehicle comercial" per a titulars d'un comerç o activitat amb domicili social a la zona verda

Escoltar contingut (nova finestra)Imprimir
Obtenció del distintiu de titular d'un comerç o activitat que dóna dret a aparcar a la zona verda amb tarifa preferencial de l'Àrea Integral de Regulació de l'Estacionament (AIRE).

La zona verda és una zona d’aparcament, amb control horari. A més a més de per a vehicles propietat de les persones residents, l’Ordenança de Mobilitat preveu que altres tipus de vehicles puguin disposar del distintiu per a la zona verda, en aquest cas per a persones titulars d'un comerç o activitat amb domicili fiscal a una de les zones descrites. Tot i que també pot ser utilitzada per vehicles de no residents amb una tarifa superior.

Zones amb dret a distintiu:
 • A la zona de Residencial Granvia: Els titulars d'un comerç o activitat amb domicili social a l’Avinguda de la Granvia de l'Hospitalet (núm. 1 al 53) i del carrer Arquitectura (núm. 2 al 32)
 • A la zona de Ctra. d’Esplugues: Els titulars d'un comerç o activitat amb domicili social a Ctra. d’Esplugues (núm. 24, 26 i 42) i al carrer Granollers núm. 4 (A, B, C, D i E)
.  

QUI EL POT DEMANAR

La persona conductora principal d'un vehicle comercial tipus turisme, tot terreny o vehicle mixt, titular o responsable d'un comerç o activitat ubicada a la zona verda.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Requeriments
 • La persona conductora del vehicle ha de ser titular d'un comerç o activitat amb domicili social a la zona verda.
 • La persona conductora del vehicle ha d’estar al corrent en el pagament de taxes, impostos i sancions municipals i empadronada al municipi de L’Hospitalet.
 • El vehicle ha de constar a la seva targeta d'inspecció tècnica com a vehicle tipus turisme, tot terreny o vehicle mixt.
Qualsevol persona pot aportar la documentació necessària a un punt de registre d'entrada d'aquest ajuntament.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies), indicant un telèfon de contacte per a possibles comunicacions amb vostè.
  • Declaració responsable de ser titular o responsable del comerç o activitat per a la que fa la sol·licitud.
 • DNI, targeta de residència o passaport (fotocòpia).
 • Targeta tècnica d'inspecció del vehicle (fotocòpia).
 • Darrera nòmina de la persona responsable o darrera declaració trimestral de l'IVA de la persona titular del comerç o activitat, segons el cas, on constin la data i les dades de la persona i de l'activitat.

QUÈ PASSA DESPRÉS

Si es concedeix, rebrà el distintiu per correu postal al domicili indicat a la instància.

Si no es concedeix, el departament es posarà en contacte amb vostè al telèfon indicat a la instància.

MÉS INFORMACIÓ

Cada comerç o activitat pot disposar de dues autoritzacions per estacionar en zona verda com a màxim..  

PREU

L'obtenció d'aquest distintiu és gratuïta..  

VALIDESA

Aquest distintiu caduca cada any. Passat el període de validesa la persona sol·licitant podrà demanar la seva renovació.

Així mateix, serà vàlid exclusivament per a la zona verda d'ubicació de l'activitat comercial sol·licitant, no per a totes les zones verdes de la ciutat.

TEMPS DE RESPOSTA

El termini legal de resposta és de 3 mesos a partir del registre de la sol·licitud..  
El departament realitza el tràmit en menys d'un mes i mig a partir del registre de la sol·licitud..  

SI TENIU CAP DUBTE O SUGGERIMENT PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Bústia ciutadana
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400