Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Informe o certificat de canvi de nom i/o numeració d'una finca

El informe o certificat de canvi de nom de carrer i/o numeració d’una finca expressa si d’acord amb les dades dels arxius municipals consta alguna modificació en aquest sentit i des de quina data consta que s’ha produït.

Qualsevol persona física o jurídica.

El departament respon en un màxim de 21 dies des del registre de la sol·licitud.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

Documentació general:

  • Sol·licitud segons model normalitzat.
  • Document acreditatiu de l’acceptació del deute o liquidació efectiva de les taxes i impostos corresponents, segons les ordenances fiscals vigents.
  • DNI, NIE o targeta d’identificació fiscal del titular.
  • En les sol·licituds a nom d’una persona jurídica, escriptura de constitució de la societat, poders i DNI del representant.
  • Plànol d’emplaçament per identificar la finca objecte de l’informe.

Impresos associats

Es farà lliurament del certificat presencialment al servei d’Atenció al Públic del Servei d’Urbanisme o mitjançant correu a sol·licitud de l’interessat.

L'informe o certificat de canvi de nom té una vigència il·limitada.