Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Ampliació d’activitats de Mercats

Imprimir
Ampliació d'activitats de venda autoritzada als Mercats..  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Un cop revisada la documentació i fet el full d'autoliquidació per part del Departament de Mercats (CR. Mig, 85) es pot presentar la documentació necessària a qualsevol dels registres d'entrada de l'Ajuntament.
Documentació necessària
 • Instància 'Expedient d'ampliació d'activitats (Mercats)' (2 còpies)
 • DNI (fotocòpia) 
 • Títol d'activitat de mercat (original)
 • Liquidació dels drets municipals de l'ampliació d'activitat (original)
 • 2 fotografies del titular
 • Certificat de l'Ajuntament d'estar al corrent de pagament (original)

MÉS INFORMACIÓ

IMPORTANT: NO S'INICIARÀ CAP EXPEDIENT QUE NO CONTINGUI TOTA LA DOCUMENTACIÓ RELACIONADA ANTERIORMENT.
 • L'ampliació d'activitat s'ha de sol·licitar en base als supòsits especificats en els articles 46 i 52 del Text refòs del reglament de mercats.
 • El Departament de Mercats revisarà tota la documentació abans que sigui presentada al Registre General d'Entrada.
 • El departament de mercats emetrà l'autoliquidació corresponent. Pot consultar al Departament de Mercats o a la direcció del Mercat.
 • L'autoliquidació es farà efectiva en qualsevol entitat bancària autoritzada a tal efecte per aquest Ajuntament.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400