Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Ampliació d’activitats de Mercats

Imprimir
Ampliació d'activitats de venda autoritzada als Mercats..  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Un cop revisada la documentació i fet el full d'autoliquidació per part del Departament de Mercats (CR. Mig, 85) es pot presentar la documentació necessària a qualsevol dels registres d'entrada de l'Ajuntament.
Documentació necessària
 • Instància 'Expedient d'ampliació d'activitats (Mercats)' (2 còpies)
 • DNI (fotocòpia) 
 • Títol d'activitat de mercat (original)
 • Liquidació dels drets municipals de l'ampliació d'activitat (original)
 • 2 fotografies del titular
 • Certificat de l'Ajuntament d'estar al corrent de pagament (original)

MÉS INFORMACIÓ

IMPORTANT: NO S'INICIARÀ CAP EXPEDIENT QUE NO CONTINGUI TOTA LA DOCUMENTACIÓ RELACIONADA ANTERIORMENT.
 • L'ampliació d'activitat s'ha de sol·licitar en base als supòsits especificats en els articles 46 i 52 del Text refòs del reglament de mercats.
 • El Departament de Mercats revisarà tota la documentació abans que sigui presentada al Registre General d'Entrada.
 • El departament de mercats emetrà l'autoliquidació corresponent. Pot consultar al Departament de Mercats o a la direcció del Mercat.
 • L'autoliquidació es farà efectiva en qualsevol entitat bancària autoritzada a tal efecte per aquest Ajuntament.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400