Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Participació en un procés selectiu de personal convocat per l'Ajuntament de L'Hospitalet

Imprimir
Sol·licitud per a ser admès/a per a participar en un procés selectiu de personal de l'Ajuntament de L'Hospitalet.

Podeu consultar a www.l-h.cat/seleccio els processos convocats..  

QUI EL POT DEMANAR

Qualsevol persona interessada que compleixi els requisits exigits a les bases de la convocatòria.

QUAN ES POT FER

Dins del període de presentació d'instàncies de la convocatòria..  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB en lloc de CD).

Presenteu la documentació indicada a les bases de la convocatòria, segons el cas, a qualsevol de les oficines indicades.

Tota la documentació adjunta a la instància haurà d'estar numerada, assignant un número correlatiu per a cada full.
Documentació necessària
 • Instància específica segons s'especifiqui a la convocatòria a www.l-h.cat/seleccio
 • Certificat del nivell de català exigit a les bases de la convocatòria (original i fotocòpia per a compulsa).
 • Si es vol acreditar un grau de discapacitat, cal presentar un "Dictamen Tècnic Facultatiu de la valoració del grau de disminució" expedit pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya on consti el tipus i grau d’aquesta disminució (original i fotocòpia per a compulsa).
 • En cas que, per a la realització de les proves selectives, es necessiti algun tipus d'adequació especial, adjunteu "Dictamen d'adequació al lloc de treball en la funció pública" que especifiqui les adequacions concretes necessàries. Sense aquest document, l’ajuntament no realitzarà cap adequació per a la realització de les possibles proves selectives (original i fotocòpia per a compulsa). 
 • Qualsevol altra documentació que en les bases de la convocatòria s'especifiqui que cal adjuntar en el moment de la presentació de la instància (original i fotocòpia per a compulsa).
 • Oficina d'Atenció Ciutadana
  C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.
  Per a més informació podeu trucar al 010

  Horari habitual
  Dilluns a divendres: 8.30-14 h
  Mapa
 • Regidoria Districte I
  RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:
  Dilluns a dijous: 9-14 i 16-19 h
  Divendres: 9-14 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte II
  C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:

  De dilluns a divendres matins de 9:00 a 14:00 hores
  Dimarts i dijous tarda de 16:00 a 19:00 hores


  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte III
  AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte IV-V
  C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns, dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte VI
  PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horario habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16:30-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

La relació d'admesos/es i/o exclosos/es es farà pública a la pàgina web www.l-h.cat/seleccio i al tauler d'anuncis del c. Josep Prats 2.

En les convocatòries d'Oferta d'Ocupació Pública, aquesta relació també es publicarà en el DOGC.

Recordeu que disposeu d´un sistema de suscripció ( botó " SUBSCRIPCIÓ AVISOS" ) a la  seu electrònica, de les convocatòries que us hagueu presentat, que permet informar dels anuncis que es vagin produint mitjançant un correu electrònic als subscriptors.

MÉS INFORMACIÓ

S'haurà de consultar la informació de cada convocatòria a la pàgina web municipal www.l-h.cat/seleccio

Totes les convocatòries es publiquen als butlletins oficials BOPB i DOGC. A més, al BOE es publiquen les provisions de llocs de treball i les convocatòries de les promocions internes.

També es pot enviar la documentació necessària per correu interadministratiu o correu ordinari (sempre que la documentació vingui compulsada per funcionari/ària públic/a o notari).

La documentació aportada en una convocatòria es podrà recuperar al departament de Selecció de Personal durant els 3 mesos següents a la seva finalització. Passat aquest termini es procedirà a la destrucció total de les instàncies, currículums (amb tota la seva documentació) i proves de selecció.

Els recursos venen regulats a les bases de cada convocatòria.

Podeu sol·licitar un certificat de participació en un procés selectiu..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400