Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Detall de la notícia

Novetats en Contractació Pública: Sobre Digital 2.0

En el marc de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic s’estableix l’obligació de tramitació electrònica en tots els procediments de contractació administrativa. En aquest sentit, l’ajuntament ha habilitat l’eina de licitació electrònica Sobre Digital 2.0, integrada amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, perquè les empreses puguin presentar telemàticament les ofertes de procediments oberts que precisen de solució ensobrada a partir del 5 de juliol de 2018.

Trobareu més informació a: Perfil del contractant de l'ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

02/07/2018

Ajuntament de L'Hospitalet

Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400