Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Detall de la notícia

La declaració responsable per  a obres petites a habitatges i locals ja es pot tramitar per Internet

L’Ajuntament ha activat la tramitació per Internet de la declaració responsable d’obres, l’antic assabentat, que fins ara només es podia sol·licitar de forma presencial a les dependències de l’àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, a l’edifici municipal del carrer del Migdia.

El tràmit es pot fer ara a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (seuelectronica.l-h.cat), amb la qual cosa s’eviten els desplaçaments a les dependències municipals i les cues, i es millora l’atenció ciutadana. L’any 2019 es van presentar presencialment 2.356 declaracions, i 2.244 l’any anterior.

Són objecte de la declaració responsable les obres a l’interior d’habitatges i locals, vestíbul i zones comunitàries de l’edifici, sense modificació de distribució ni afectació estructural; i també la neteja i desbrossament de solars.

Per mitjà de la declaració responsable, la persona interessada declara, sota la seva exclusiva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa. El tràmit és gratuït, obligatori i s’ha de sol·licitar abans de l’inici de les obres.

També amb l’objectiu de millorar l’atenció ciutadana i evitar temps d’espera, l’Ajuntament ha activat la tramitació per Internet, a través de la seu electrònica, de les sol·licituds de cita prèvia per a consultes tècniques d’obres majors i menors, i amb els serveis d’activitats reglades.

Aquestes consultes són ateses presencialment, amb cita prèvia, per tècnics de l’àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, a l’edifici municipal del carrer del Migdia.

En el període 2016-2019, l’Ajuntament ha invertit més de cinc milions d’euros en innovació en tecnologies de gestió de tràmits, atenció ciutadana i serveis públics.
22/01/2020

Ajuntament de L'Hospitalet

Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400