Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Oficina de Entidades de L'H

Dirección: RB Marina, 417 CP: 08901

Teléfono: 660 408 743

Correo electrónico: oficinaentitats@l-h.cat