Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Secció Territorial de l'Hospitalet de Llobregat

Adreça: AV Carrilet, 2 CP: 08902

Telèfon: 935548160, 935548162 (Fax)