Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Servei de Mediació als Jutjats Civils (Barcelona)

Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes, 111 CP: 08075

Telèfon: 935549727

Servei que actua a demanda dels jutjats civils de Barcelona en procediments judicials oberts sobre mediació civil.