Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Servei de Mediació als Jutjats de Família (Barcelona)

Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes, 111 CP: 08075

Telèfon: 935549472

Servei que actua a demanda dels jutjats de família de Barcelona en procediments judicials oberts sobre mediació familiar.