Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Coordinadora de les Assemblees de Germans de Catalunya-Club Tiempo Libre

Adreça: C. Pujós, 91 CP: 08904

Observacions:

Confessió: Esglèsia evangélica