Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Coordinadora de les Assemblees de Germans de Catalunya (L'Hospitalet-Castellbó)

Adreça: C. Castellbò, 24 CP: 08906

Telèfon: 933387912

Observacions:

Confessió: Esglèsia evangélica