Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Telèfon d'Incidències i Manteniment a la Via Pública

Telèfon: 900 28 29 30

Els ciutadans poden trucar per comunicar les avaries i els desperfectes que detectin que es produeixen als carrers, a les places o als parcs i jardins de la ciutat perquè puguin ser atesos.

S'haurà de picar l'1 per recollida de mobles. El número 2 és per a enllumenat i semàfors, per tal d'explicar incidència com el mal funcionament d’un grup semafòric o semàfors i fanals trencats, torts, fosos o caiguts a terra. El 3 és per a altres problemes de neteja viària, parcs i jardins i mobiliari urbà i problemes amb els contenidors, com ara contenidors desbordats, bolcats, espatllats o cremats i mobles llençats a les voreres, saques de runa