Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Baixbus
Mohn,S.L.-Oliveras,S.L.-Rosanbus, S.L.

Adreça: Ctra. de la Vila, 2 CP: 08840

Telèfon: 936357185

Correu electrónic: info@baixbus.com

Web: https://www.baixbus.cat/es

Observacions:

Mohn, S.L. (Migdia, s/n-08840 Viladecans)
Oliveras, S.L. (Rafael Barradas, 22-33-08908 L'Hospitalet)
Rosanbus, S.L. (Martí Codolar, 25-08902 L'Hospitalet)