Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Centre d'Estudis Dolmen

Adreça: C. Riera Blanca, 0184 CP: 08902

Telèfon: 933310400, 932981011 (Fax)

Correu electrónic: a8038673@xtec.cat

Web: http://www.cedolmen.com

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE

Línia metodològica fonamentada en criteris de participació democràtica, en la igualtat, la llibertat, l’atenció a la diversitat i l’equitat.

Col·laboració plural i activa d’alumnes, mares, pares i personal del centre.

L’educació per a la conservació del medi ambient, la sostenibilitat i la solidaritat impregnen tots els processos acadèmics.

Borsa de treball amb un alt percentatge d’inserció laboral.

SERVEIS

Servei de mediació escolar i familiar. Servei de biblioteconomia i documentació. Servei d’ús d’ordinadors i d’accés a internet fora de l’horari lectiu per a la recerca d’informació o la comunicació amb finalitats educatives. Servei de promoció d’activitats a l’estranger. Accions per a la formació, la inserció laboral i experiències diverses a l’estranger. Gabinet d’atenció psicopedagògica. Servei de borsa de treball. Plataforma en línia que afavoreix la comunicació i la participació de les famílies amb la resta de la comunitat educativa.