Logo Ajuntament de L'Hospitalet

TMB - Informació i atenció al ciutadà

Telèfon: 902 07 50 27, 900 70 11 49 (Queixes, reclamacions i suggeriments), 902 07 50 27 (Objectes Perduts)

Web: https://www.tmb.cat