Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Àrea Metropolitana de Barcelona

Adreça: Carrer 60, 19 CP: 08040

Telèfon: 932235151, 932234790 (Fax)

Web: https://www.amb.cat

Observacions:

Només s'atén amb cita prèvia. Si s'ha de canviar de dia o d'hora, trucar al 935068544 amb un mínim de 24 hores d'antelació.