Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Oficina de suport als Òrgans de Defensa de la Ciutadania (Síndica de Greuges i Comissió de Suggeriments i Reclamacions)

Adreça: RB Marina, 417 CP: 08901

Telèfon: 934032900

Correu electrónic: sindicatura.greuges@l-h.cat

Web: http://www.sindicadegreugeslh.cat