Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Iberdrola

Adreça: , 53 CP: 28001

Telèfon: 900 22 52 35 (Atenció al client (24h)), 900 22 45 22 (Assistència Tècnica)

Correu electrónic: clientes@tuiberdrola.es

Web: https://www.iberdrola.es/