Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Societat Unitària Universalista d'Espanya

Adreça: C. Orient, 28 CP: 08904

Telèfon: 931715514

Observacions:

Confessió: Esglèsia evangélica