Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Club d'Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet

Adreça: PL Bòbila, 1 CP: 08906

Telèfon: 934384896

Correu electrónic: esplaipubilla@fundesplai.org

Web: https://pubillacasescanvidalet.fundesplai.org/

El Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet és una entitat dedicada a la infància, la joventut i la millora de la convivència als barris de Pubilla Cases de L’Hospitalet i Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat.

Des de fa  de 40 anys, organitza activitats educatives en el temps de lleure dels infants, adolescents i llurs famílies i col·labora amb la comunitat educativa en la seva educació i aprenentatges. Comparteix i educa, amb la Federació i Fundació Catalana de l’Esplai, en els valors de

  • Utopia
  • Solidaritat
  • Iniciativa
  • Felicitat

L’Esplai és un espai de vida comunitària on petits, joves i grans conviuen sense exclusions. Un lloc on aprenen a participar i assumir responsabilitats. A ser més autònoms, créixer i passar-ho bé, amb el joc, l’esport, les excursions, la música, les tecnologies i l’expressió artística. Des d’on poden conèixer i estimar el barri, la ciutat i Catalunya, la seva llengua, les tradicions i el medi natural.

L’Esplai dóna suport a les famílies i els seus fills i filles per a conciliar la vida laboral, escolar i familiar. També ajuda a un millor èxit escolar. Promou que els i les joves puguin desenvolupar els seus projectes, fer un servei a la comunitat i viure un temps de lleure no consumista en un ambient saludable.

En fi, l’Esplai és un espai per a fer amics i aprendre a ser millors pares, fills, germans, companys i ciutadans, feliços i compromesos.

Tot això ho fa treballant en xarxa, amb la comunitat educativa, amb les entitats, amb els veïns i veïnes, amb les administracions i amb la Federació i la Fundació Catalana de l’Esplai.

Observacions:

Activitats subvencionades per l’Ajuntament de L’Hospitalet.