Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Unitat de Manteniment d'Instal·lacions d'Edificis

Adreça: C. Migdia, 5 CP: 08901

Telèfon: 93 402 96 10

 • Patologies en edificacions municipals (façanes, balcons i altres elements exteriors, interiors i d’estructura).
 • Solars municipals en mal estat de conservació tant a l’interior com el seu tancament a la via pública.
 • Finques municipals en estat deficient de conservació.

Com actuem

 • Ordres d’execució de reparació i consolidació d’edificacions, de neteja i de tancament de solars.
 • Declaracions d’estat ruïnós.
 • Ordres de desallotjament i adopció de mesures de seguretat en casos d’urgència.
 • Expedients sancionadors.
 • Multes coercitives.
 • Execució forçosa.

Observacions:

Aquest departament municipal s'encarrega del manteniment d'edificis i solars municipals.

En cas de tractar-se d'un edifici, habitatge o solar particular teniu en compte la següent informació:

 • Es responsabilitat dels propietaris fer revisions i reparacions al seu edifici per tal de mantenir-los en les condicions mínimes de salubritat i seguretat.
 • Què hem de fer quan tenim sospita o vèiem un desperfecte a l’edifici? La comunitat de propietaris ha de posar-se en contacte amb un tècnic particular, per tal que faci una revisió i una proposta de reparació.
 • Què hem de fer quan hi ha humitats i/o fuites d’aigua? Posar-se en contacte amb un tècnic particular per fer les reparacions el més aviat possible per evitar mals majors.