Logo Ajuntament de L'Hospitalet

ITV B10 Puigmadrona

Adreça: Passatge Puigmadrona, 9 CP: 08026

Telèfon: 902930200

Web: https://www.iteuve.com

Estació corresponent a la xarxa de l'empresa concessionària ECA. La Zona 12 E que correspon a l'estació fixa de reconeixement a la comarca del Barcelonès, té com a àmbit territorial la subzona del Barcelonès Est, prenent com a referència l'eix marcat pel Pg. de Gràcia. Aquesta ITV és una ampliació de l'estació fixa del Barcelonès Est.

Observacions:

Només es fan revisions de turismes i derivats de turismes.