Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Parròquia Sant Benet

Adreça: AV Can Serra, 82 CP: 08906

Telèfon: 934383486

Observacions:

Confessió: Església catòlica