Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Punt de Trobada per al compliment del règim de visites

Telèfon: 933372394

El Punt de trobada és un servei de la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i està destinat exclusivament a donar compliment al règim de visites dels infants amb els seus familiars, establert mitjançant resolució judicial o ordre administrativa.

Objectius

- Facilitar la trobada dels infants amb el progenitor no custodi  o amb altres familiars en un espai adient.
- Afavorir que les visites es desenvolupin en un entorn de protecció.
- Preservar la vinculació dels infants amb els seus progenitors o altres familiars.
- Tractar d'evitar la irrupció de la conflictivitat familiar durant les visites, o de pal.liar-ne les conseqüències.