Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Oficina Municipal d'Escolarització

Adreça: C. Girona, 10 CP: 08901

Telèfon: 934029678

Correu electrónic: ome@l-h.cat

Web: https://www.l-h.cat/educacio/

L’OME té com a funcions:

1. Informar i orientar les famílies sobre l’oferta educativa de les escoles d’educació infantil, primària i secundària.
2. Durant el període de preinscripció, rebre sol·licituds d’admissió i comprovar-ne la presentació de tots els requisits i remetre les sol·licituds de les famílies a les escoles escollides en primer lloc.
3. Publicar la relació de l’alumnat inscrit i del centre assignat.