Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Gestió municipal > 
  • Dades economicofinanceres

Dades economicofinanceres

Comptes anuals de l’Ajuntament

L'Ajuntament publica els seus Comptes a www.rendiciondecuentas.es
Exercici 2018 (aprovats pel Ple en data 25/09/2019)
Exercici 2017 (aprovats pel Ple en data 25/09/2018)
Exercici 2016 (aprovats pel Ple en data 26/09/2017)
Exercici 2015 (aprovats pel Ple en data 27/09/2016)
Exercici 2014 (aprovats pel Ple en data 29/09/2015)
Exercici 2013 (aprovats pel Ple en data 30/09/2014)
Exercici 2012 (aprovats pel Ple en data 20/09/2013)
Exercici 2011 (aprovats pel Ple en data 25/09/2012)
Exercici 2010 (aprovats pel Ple en data 11/10/2011)
Exercici 2009 (aprovats pel Ple en data 15/10/2010)
Exercici 2008 (aprovats pel Ple en data 27/10/2009)

Indicadors d’urbanisme i obres públiques

Convenis i subvencions

Indicadors economicofinancers

Control financer de les subvencions

Informes trimestrals relatius a les mesures contra la morositat en el pagament als proveïdors

Període mitjà de pagament a proveïdors

Cost efectiu dels serveis públics

Inversions Financerament Sostenibles

Proveïdors i adjudicataris més importants

Obres i projectes FEIL i FEESL

Informes auditoria i control extern

Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400