Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Selecció de personal

Aquí trobareu tota la informació sobre les convocatòries de selecció de personal, ja siguin de caràcter permanent, temporal, externes o internes, excepte els plans i altres programes d'ocupació que podeu consultar a http://www.dinamitzaciolocallh.cat/.

Per formar part d’un procés selectiu s’haurà de presentar sol·licitud telemàtica a la Seu Electrònica mitjançant el formulari de participació disponible dins de la convocatòria concreta. Caldrà identificar-se amb certificat digital. Els certificats digitals acceptats poden consultar-se a  https://seuelectronica.l-h.cat/certificats.

Us informem que no s'ha d'abonar cap taxa en concepte de drets d'examen.

Trobareu tota la informació relativa a cada convocatòria a la següent pantalla, accedint mitjançant el botó “Consulta de convocatòries”.

Malgrat que es recomana utilitzar la via telemàtica, la sol·licitud es podrà presentar per qualsevol mitjà dels que preveu la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Oferta pública d’ocupació d’estabilització de l’ocupació temporal

2019, 2020 i 2021

Oferta pública d’ocupació

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Bases comunes de l’oferta pública

Acord Borses

Procediments

  • Diputació de Barcelona - Convocatòries de selecció
  • Selecció a la Generalitat de Catalunya

Ajuntament de L'Hospitalet

Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400