Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Selecció

Aquí trobareu tota la informació sobre les convocatòries de selecció de personal, ja siguin de caràcter permanent, temporal, externes o internes, excepte els plans i altres programes d'ocupació que podeu consultar a http://www.dinamitzaciolocallh.cat/

Per formar part d’un procés selectiu s’haurà de presentar sol·licitud telemàtica a la Seu Electrònica mitjançant el formulari de participació disponible dins de la convocatòria concreta. Caldrà identificar-se amb certificat digital. Els certificats digitals acceptats poden consultar-se a  https://seuelectronica.l-h.cat/certificats.

Us informem que no s'ha d'abonar cap taxa en concepte de drets d'examen.

Trobareu tota la informació relativa a cada convocatòria a la següent pantalla, accedint mitjançant la icona “Consulta de convocatòries”

Malgrat que es recomana utilitzar la via telemàtica, la sol·licitud es podrà presentar per qualsevol mitjà dels que preveu la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  • Diputació de Barcelona - Convocatòries de selecció
  • Selecció a la Generalitat de Catalunya
  • Fuerzas armadas españolas. www.soldados.com
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400