Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

 • Estic a:
 • Seu > 
 • Tràmits > 
 • Consulta Ordenança modificació preus públics instal·lacions esportives
Procés finalitzat
L'Ajuntament de l'Hospitalet, en compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades que es recullen mitjançant els formularis del web municipal, s'inclouran en els fitxers automatitzats específics per poder atendre la seva sol•licitud.
L'Ajuntament de l'Hospitalet adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia del drets digitals.
L'interessat podrà, en qualsevol moment, exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, recollits al RGPD, davant l'Oficina d'Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet i mòbils).

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400