Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

 • Estic a: 
 • Seu > 
 • Carpeta ciutadana > 
 • Utilitats de la Carpeta ciutadana

Utilitats de la Carpeta Ciutadana

Actualment els serveis personalitzats que s’ofereixen a través de la Carpeta Ciutadana són:
 • Consulta de les seves dades d’empadronament
 • Volant d’empadronament (emissió electrònica del document)
 • Volant de convivència (emissió electrònica del document)
 • Personalització de la carpeta amb actes de l’agenda municipal que siguin del seu interès: exposicions, teatre, dansa, actes per infants, ...
 • Consulta dels seus tributs als diferents padrons fiscals
 • Consulta dels rebuts pagats als darrers 4 anys
 • Consulta dels rebuts pendents de pagament
 • Canvi de domicili fiscal per a tots els impostos (tramitació finalitzada electrònicament)
 • Domiciliació bancària de rebuts periòdics (tramitació finalitzada electrònicament)
 • Duplicat de rebuts en voluntària no domiciliats (emissió electrònica del document)
 • Justificant de pagament (emissió electrònica del document)
 • Certificat de béns (emissió electrònica del document)
 • Comunicació de baixa d’un vehicle (comunicació finalitzada electrònicament)
 • Consulta dels documents emesos per la Seu o el Registre electrònics (Bústia de documents)
Per accedir a la Carpeta Ciutadana feu clic aquí

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment d’allò que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que a l’accedir a la Carpeta Ciutadana les seves dades s’incorporaran al fitxer automatitzat “Registre d’usuaris de la web municipal”, propietat d’aquest Ajuntament, amb la finalitat de facilitar-li l’accés a informacions, dades i gestions municipals de forma personalitzada. 

Li recordem que pot exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Ajuntament de L'Hospitalet

Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400