Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

 • Estic a: 
 • Seu > 
 • Carpeta ciutadana > 
 • Utilitats de la Carpeta ciutadana
 • Utilitats de la Carpeta Ciutadana

  Actualment els serveis personalitzats que s’ofereixen a través de la Carpeta Ciutadana són:
  • Consulta de les seves dades d’empadronament
  • Volant d’empadronament (emissió electrònica del document)
  • Volant de convivència (emissió electrònica del document)
  • Personalització de la carpeta amb actes de l’agenda municipal que siguin del seu interès: exposicions, teatre, dansa, actes per infants, ...
  • Consulta dels seus tributs als diferents padrons fiscals
  • Consulta dels rebuts pagats als darrers 4 anys
  • Consulta dels rebuts pendents de pagament
  • Canvi de domicili fiscal per a tots els impostos (tramitació finalitzada electrònicament)
  • Domiciliació bancària de rebuts periòdics (tramitació finalitzada electrònicament)
  • Duplicat de rebuts en voluntària no domiciliats (emissió electrònica del document)
  • Justificant de pagament (emissió electrònica del document)
  • Certificat de béns (emissió electrònica del document)
  • Comunicació de baixa d’un vehicle (comunicació finalitzada electrònicament)
  • Consulta dels documents emesos per la Seu o el Registre electrònics (Bústia de documents)
  Per accedir a la Carpeta Ciutadana feu clic aquí
 • Protecció de dades de caràcter personal

  En compliment d’allò que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que a l’accedir a la Carpeta Ciutadana les seves dades s’incorporaran al fitxer automatitzat “Registre d’usuaris de la web municipal”, propietat d’aquest Ajuntament, amb la finalitat de facilitar-li l’accés a informacions, dades i gestions municipals de forma personalitzada. 

  Li recordem que pot exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400