Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Nota: Els camps amb asterisc són obligatoris.
REGLAMENT DEL CONSELL EDUCATIU DE L’HOSPITALET
Dades personals

( Dono la meva conformitat per a que les dades personals aportades s’incloguin als fitxers de protecció de dades de titularitat municipal, amb l’única finalitat que sigui em tramesa informació relativa a les activitats de la pròpia consulta. )
Propostes
L'Ajuntament de l'Hospitalet té la voluntat de procedir a la modificació del reglament del Consell Educatiu de la ciutat.
En aquest sentit, i de conformitat amb el previst a l'article 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, s'ha d'obrir un període de consulta pública a través de la web municipal respecte de diferents punts de la normativa que es pretén aprovar (problemes que pretén solucionar, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives).
Quin són els principals apartats que cal millorar i/o modificar del reglament?
Veu vostè necessària la modificació d’aquest reglament?


Assenyali els principals objectius del futur reglamentAPORTACIONS CONCRETES AL REDACTAT
En el cas que tingui més aportacions a realitzar, pot fer-les arribar a participacio.ciutadana@l-h.cat per tal de ser degudament incorporades a la consulta.
Vol rebre informació sobre les sessions participatives presencials?

En compliment d'allò que s'estableix a l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal, l'informem que les dades recollides en aquest formulari s'incorporaran, per ser tractades, en un fitxer automatitzat propietat d'aquest Ajuntament, amb la finalitat d'atendre la seva sol.licitud.
Li recordem que pot exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l'Oficina d'Atenció Ciutadana

Enllaços d'interès

  • Carpeta ciutadana
  • Bústia ciutadana
  • Normatives municipals
  • Talls de servei
  • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
  • Anar a cat365.net
  • 060.es
  • Oficina gestió empresarial
  • Sede electrónica del catastro
  • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400