Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

 • Estic a: 
 • Seu > 
 • Selecció de personal
Les instàncies de sol·licitud de proves selectives es presentaran (2 exemplars) al Registre General d’aquest Ajuntament, situat als carrers següents: c. de Josep Prats, 2; c. de Girona, 10 i c. del Migdia, 5, d’aquesta ciutat, en les oficines de Correus, en la forma establerta reglamentàriament, o en qualsevol dels registres que s’esmenten a l’article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Per tant, no seran vàlides les instàncies que es presentin per correu electrònic o per fax i, per aquesta raó, no es contestaran i es procedirà al seu arxiu.

Convocatòries en curs

Externes

INTERNES PROMOCIÓ PERSONAL FUNCIONARI

 • 1 LLT DE CAP DE SECCIÓ DE LLICÈNCIES D'ACTIVITATS DINS DE L'ÀREA D'ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
  Convocat un concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Secció de Llicències d'Activitats dins de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 26 d'octubre fins al dia 16 de novembre de 2017, ambdós inclosos.
 • 15 PLACES D’ADMINISTRATIU/VA, SUBGRUP C1, MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA
  Convocada una oposició per cobrir, 15 places vacants d’administratiu/va, integrades a l’escala d’administració general, subescala administrativa, subgrup C1, de les places vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament, mitjançant promoció interna. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 22 de setembre fins al dia 11 d'octubre de 2017, ambdós inclosos.
 • 1 LLT DE CAP DE BRIGADA (UNITAT DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ESPAI PÚBLIC), DINS DE L’ÀREA D'ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT.
  Convocat un concurs específic per proveir un lloc de treball de Cap de Brigada (Unitat de les instal·lacions de l'espai públic) dins de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 26 d'octubre fins al dia 16 de novembre de 2017, ambdós inclosos.
 • 2 PLACES DE SERGENT DE LA POLICIA LOCAL, SUBGRUP C1, MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA
  Convocat un concurs - oposició mitjançant promoció interna per proveir d'entre les vacants existents en la plantilla de funcionaris d'aquest Ajuntament, 2 places de Sergent de la policia local, subgrup C1. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 27 de novembre fins al dia 16 de desembre de 2017, ambdós inclosos.
 • 1 LLT DE SECRETARI/ÀRIA DEL CAP DE SERVEI DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI
  Convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, el lloc de treball de Secretari/ària del Cap de Servei de Contractació i Patrimoni. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 26 de setembre fins al dia 17 d'octubre de 2017, ambdós inclosos.
 • 1 LLT DE CAP DE SECCIÓ DE LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA, DINS DE L'ÀREA DE SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME
  Convocat un concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Secció de Llicències d'Ocupació de la Via Pública dins de l'Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme. El nou termini de presentació d'instàncies serà des del dia 17 de gener de 2018 fins al dia 6 de febrer de 2018, ambdós inclosos.
 • 1 PLAÇA DE TITULAT/DA SUPERIOR UNIVERSITARI/ÀRIA PER L’ÀREA D’HISENDA I SERVEIS CENTRALS (SERVEI D’INFORMÀTICA I TIC)
  Convocat un concurs oposició per cobrir una plaça de titulat/da superior universitari/ària per l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals (Servei d’informàtica i TIC). El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 22 de setembre fins al dia 11 d'octubre de 2017, ambdós inclosos.
 • 1 LLT DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE GESTIÓ - NIVELL 1 - PER L'ÀREA D'ALCALDIA - PRESIDÈNCIA (GABINET D'ALCALDIA)
  Convocat un concurs específic per proveir un lloc de treball de tècnic/a auxiliar de gestió - nivell 1 - per l'Àrea d'Alcaldia - Presidència (Gabinet d'Alcaldia). El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 26 d'octubre fins al dia 16 de novembre de 2017, ambdós inclosos.
 • Diputació de Barcelona - Convocatòries de selecció
 • Selecció a la Generalitat de Catalunya
 • Fuerzas armadas españolas. www.soldados.com
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400