Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

 • Estic a: 
 • Seu > 
 • Selecció de personal
Les instàncies de sol·licitud de proves selectives es presentaran (2 exemplars) al Registre General d’aquest Ajuntament, situat als carrers següents: c. de Josep Prats, 2; c. de Girona, 10 i c. del Migdia, 5, d’aquesta ciutat, en les oficines de Correus, en la forma establerta reglamentàriament, o en qualsevol dels registres que s’esmenten a l’article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Per tant, no seran vàlides les instàncies que es presentin per correu electrònic o per fax i, per aquesta raó, no es contestaran i es procedirà al seu arxiu.

Convocatòries en curs

Externes

 • BORSA DE TREBALL DE VETERINARI/ÀRIA
  Convocat un concurs oposició per seleccionar, diferent personal amb caràcter no permanent, com a Veterinari/ària. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 16 de febrer de 2018 fins al 7 de març de 2018, ambdós inclosos.
 • LLT. CAP DE SERVEI D'ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE MILLORA. ÀREA D'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (GERÈNCIA MUNICIPAL).
  Convocatòria per proveir el lloc de treball de cap de servei d’Organització i Projectes de Millora, adscrit a l’Àrea d’Alcaldia - Presidència (Gerència Municipal) d'aquest Ajuntament, mitjançant el sistema de lliure designació. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 27 de març fins al dia 18 d'abril de 2108, ambdós inclosos.
 • LLT. CAP DE SERVEI D’INFORMÀTICA I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
  Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap de Servei d’Informàtica i Tecnologies de la Informació i Comunicació, adscrit a l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 17 d'abril fins al dia 8 de maig de 2018, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS/QUES AUXILIARS A L'ÀMBIT DE L'ACOLLIDA I LA INTEGRACIÓ DE PERSONES MIGRADES
  Convocat un concurs oposició per seleccionar, diferent personal, amb caràcter no permanent, com a tècnics/ques auxiliars a l'àmbit de l'acollida i la integració de persones migrades. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 8 de setembre fins al dia 27 de setembre de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL DE TITULATS/DES MITJANS/NES (TÈCNICS/QUES MITJANS/NES DE L' ÀMBIT DE L'ACTUACIÓ AMB LES COMUNITATS I LA CONVIVÈNCIA, I DE L'ÀMBIT DE L'ACOLLIDA I LA INTEGRACIÓ DE PERSONES MIGRADES)
  Convocat un concurs oposició per seleccionar, diferent personal, amb caràcter no permanent, com a Titulats/des Mitjans/nes (Tècnics/ques Mitjans/nes de l'àmbit de l'actuació amb les comunitats i la convivència, i de l'àmbit de l'acollida i la integració de persones migrades). El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 8 de setembre fins al dia 27 de setembre de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL DE TITULAT/DA SUPERIOR PER A GESTIÓ DE PROGRAMES DE L'AMBIT DEL DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC, LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I LA PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ (GESTIÓ ECONÓMICA I EMPRESA)
  Convocat un concurs oposició per seleccionar, diferent personal, amb caràcter no permanent, com a titulat/da superior per a gestió de programes de l’àmbit del desenvolupament estratègic, la promoció econòmica i la promoció de l’ocupació (gestió econòmica i empresa). El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 6 de setembre fins al dia 25 de setembre de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL DE TITULAT/DA SUPERIOR PER A GESTIÓ DE PROGRAMES DE L'AMBIT DEL DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC, LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I LA PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ (FORMACIÓ I OCUPACIÓ)
  Convocat un concurs oposició per seleccionar, diferent personal, amb caràcter no permanent, com a titulat/da superior per a gestió de programes de l’àmbit del desenvolupament estratègic, la promoció econòmica i la promoció de l’ocupació (formació i ocupació). El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 6 de setembre fins al dia 25 de setembre de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS/QUES AUXILIARS DE BIBLIOTECA
  Convocada una oposició per seleccionar diferent personal, amb caràcter no permanent, com a tècnic/a auxiliar de biblioteca. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 3 de novembre fins al dia 22 de novembre de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL DE TITULATS/DES MITJANS/NES UNIVERSITARIS/ÀRIES PER A LA GESTIÓ DE PROGRAMES DE L’ÀMBIT DEL DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC, LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ (OCUPACIÓ I GESTIÓ DE PERSONAL DE PROGRAMES)
  Convocat un concurs oposició per seleccionar diferent personal amb caràcter no permanent, com a titulat/da mitjà/na per a gestió de programes de l’àmbit del desenvolupament estratègic, la promoció econòmica i la promoció de l’ocupació (ocupació i gestió de personal de programes). El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 3 de novembre fins al dia 22 de novembre de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL DE TITULATS/DES SUPERIORS (TÈCNICS/QUES SUPERIORS DE L’ÀMBIT DE L’ESPORT).
  Convocat un concurs oposició per seleccionar, diferent personal, amb caràcter no permanent, com a tècnics superiors de l’àmbit d’Esports. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 22 de setembre fins al dia 11 d'octubre de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS/QUES SUPERIORS EN DRET.
  Convocat un concurs oposició per seleccionar, diferent personal, amb caràcter no permanent, com a tècnics/ques superiors en Dret. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 22 de setembre fins al dia 11 d'octubre de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL DE PEDAGOG/A
  Convocada una oposició per seleccionar, diferent personal amb caràcter no permanent, com a Pedagog/a. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 16 de febrer de 2018 fins al 7 de març de 2018, ambdós inclosos.

INTERNES PROMOCIÓ PERSONAL FUNCIONARI

 • 1 LLT DE DIRECTOR/A DE MERCAT (MERCAT NO SEDENTARI), DINS DE L'ÀREA DE COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
  Convocat un concurs específic per proveir el lloc de treball de Director/a de Mercat (Mercat no sedentari) dins de l’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 7 de març de 2018 fins al dia 27 de març de 2018, ambdós inclosos.
 • LLT DE CAP DE NEGOCIAT DE CIRCULACIÓ, SENYALITZACIÓ I INSPECCIÓ VIÀRIA DINS DE L’ÀREA DE SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME
  Convocat un concurs específic per proveir el lloc de treball de cap de Negociat de Circulació, Senyalització i Inspecció Viària dins de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 7 de març de 2018 fins al dia 27 de març de 2018, ambdós inclosos.
 • LLT DE TÈCNIC/A DE MOBILITAT, DINS DE L'ÀREA DE SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME
  Convocat un concurs específic per proveir el lloc de treball de tècnic/a de Mobilitat, dins de l'Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 16 de març fins al dia 9 d'abril de 2018, ambdós inclosos.
 • 1 LLT DE CAP DE SECCIÓ DE LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA, DINS DE L'ÀREA DE SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME
  Convocat un concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Secció de Llicències d'Ocupació de la Via Pública dins de l'Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme. El nou termini de presentació d'instàncies serà des del dia 17 de gener de 2018 fins al dia 6 de febrer de 2018, ambdós inclosos.
 • 2 PLACES DE SERGENT DE LA POLICIA LOCAL, SUBGRUP C1, MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA
  Convocat un concurs - oposició mitjançant promoció interna per proveir d'entre les vacants existents en la plantilla de funcionaris d'aquest Ajuntament, 2 places de Sergent de la policia local, subgrup C1. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 27 de novembre fins al dia 16 de desembre de 2017, ambdós inclosos.
 • 1 LLT. FUNCIONS ADMINISTRATIVES-NIVELL 1. ÀREA D'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (GABINET D'ALCALDIA).
  Convocat un concurs per proveir un lloc de treball de funcions administratives – nivell 1, grup retributiu 7, nivell de complement de destinació 14, per l’Àrea d’Alcaldia – Presidència d'aquest Ajuntament (funcions protocol•làries al Gabinet d’Alcaldia). El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 6 d'abril fins al dia 26 d'abril de 2018, ambdós inclosos.
 • LLOC DE TREBALL DE CAP DE SERVEI DE SISTEMES D’INFORMACIÓ TERRITORIAL DE L’ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
  Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap de Servei de Sistemes d’Informació Territorial de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 27 de març fins al dia 18 d'abril de 2018, ambdós inclosos.
 • LLT. CAP DE SERVEI DEL GABINET D’ALCALDIA I OPEN DATA DE L’ÀREA D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
  Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap de Servei del Gabinet d’Alcaldia i Open Data de l’Àrea d’Alcaldia – Presidència. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 27 de març fins al dia 18 d'abril de 2018, ambdós inclosos.
 • LLT. AUXILIAR TÈCNIC/A DEL REGISTRE D'ENTITATS. ÀREA D'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (PARTICIPACIÓ CIUTADANA).
  Convocat un concurs específic per proveir el lloc de treball vacant d’auxiliar tècnic/a del Registre d’Entitats dins de l’Àrea d’Alcaldia –Presidència (Participació Ciutadana). El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 27 de març fins al dia 18 d'abril de 2018, ambdós inclosos.
 • 1 LLT DE SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ DEL DIRECTOR DE SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
  Convocatòria per proveir el lloc de treball de Secretari/ària de Direcció del Director de Serveis de Desenvolupament econòmic i ocupació. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 27 de març fins al dia 18 d'abril de 2018, ambdós inclosos.
 • LLOC DE TREBALL DE CAP DE SERVEI DE SERVEIS GENERALS DE L’ÀREA DE SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME
  Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap de Servei de Serveis Generals de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 27 de març fins al dia 18 d'abril de 2018, ambdós inclosos.
 • LLOC DE TREBALL DE CAP DE SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L’ÀREA D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
  Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap de Servei de Participació Ciutadana de l’Àrea d’Alcaldia – Presidència. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 27 de març fins al dia 18 d'abril de 2018, ambdós inclosos.
 • LLT.CAP DE SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA I RRHH. ÀREA DE COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ.
  Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap de Servei de Gestió Econòmica i RRHH, dins de l’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació d’aquest Ajuntament, mitjançant el sistema de lliure designació. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 27 de març fins al dia 18 d'abril de 2018, ambdós inclosos.
 • LLOC DE TREBALL DE CAP DE SECCIÓ DE SISTEMES I COMUNICACIÓ DINS DE L’ÀREA D’HISENDA I SERVEIS CENTRALS (SERVEI D’INFORMÀTICA I TIC)
  Convocat un concurs específic per proveir el lloc de treball de cap de secció de Sistemes i Comunicació dins de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals (servei d’Informàtica i TIC). El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 23 de març fins al dia 16 d'abril de 2018, ambdós inclosos.
 • 2 LLT D'INSPECTOR/A - NIVELL1, DINS DE L’ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
  Convocat un concurs específic per proveir dos llocs de treball d’inspector/a - nivell 1, dins de l'Àrea de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 16 de març fins al dia 9 d'abril de 2018, ambdós inclosos.
 • 3 LLT D'INSPECTOR/A - NIVELL1, DINS DE L’ÀREA SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME
  Convocat un concurs específic per proveir tres llocs de treball d’inspector/a - nivell 1, dins de l'Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 16 de març fins al dia 9 d'abril de 2018, ambdós inclosos.
 • 1 LLT DE CAP DE SECCIÓ DE LLICÈNCIES D'ACTIVITATS DINS DE L'ÀREA D'ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
  Convocat un concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Secció de Llicències d'Activitats dins de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 26 d'octubre fins al dia 16 de novembre de 2017, ambdós inclosos.
 • Diputació de Barcelona - Convocatòries de selecció
 • Selecció a la Generalitat de Catalunya
 • Fuerzas armadas españolas. www.soldados.com
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400