Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

 • Estic a: 
 • Seu > 
 • Selecció de personal
Les instàncies de sol·licitud de proves selectives es presentaran (2 exemplars) al Registre General d’aquest Ajuntament, situat als carrers següents: c. de Josep Prats, 2; c. de Girona, 10 i c. del Migdia, 5, d’aquesta ciutat, en les oficines de Correus, en la forma establerta reglamentàriament, o en qualsevol dels registres que s’esmenten a l’article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Per tant, no seran vàlides les instàncies que es presentin per correu electrònic o per fax i, per aquesta raó, no es contestaran i es procedirà al seu arxiu.

Convocatòries en curs

Externes

INTERNES PROMOCIÓ PERSONAL FUNCIONARI

 • 2 LLT D'INSPECTOR/A - NIVELL1, DINS DE L’ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
  Convocat un concurs específic per proveir dos llocs de treball d’inspector/a - nivell 1, dins de l'Àrea de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 16 de març fins al dia 9 d'abril de 2018, ambdós inclosos.
 • 3 LLT D'INSPECTOR/A - NIVELL1, DINS DE L’ÀREA SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME
  Convocat un concurs específic per proveir tres llocs de treball d’inspector/a - nivell 1, dins de l'Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 16 de març fins al dia 9 d'abril de 2018, ambdós inclosos.
 • LLT.CAP DE SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA I RRHH. ÀREA DE COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ.
  Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap de Servei de Gestió Econòmica i RRHH, dins de l’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació d’aquest Ajuntament, mitjançant el sistema de lliure designació. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 27 de març fins al dia 18 d'abril de 2018, ambdós inclosos.
 • LLOC DE TREBALL DE CAP DE SECCIÓ DE SISTEMES I COMUNICACIÓ DINS DE L’ÀREA D’HISENDA I SERVEIS CENTRALS (SERVEI D’INFORMÀTICA I TIC)
  Convocat un concurs específic per proveir el lloc de treball de cap de secció de Sistemes i Comunicació dins de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals (servei d’Informàtica i TIC). El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 23 de març fins al dia 16 d'abril de 2018, ambdós inclosos.
 • LLT. AUXILIAR TÈCNIC/A DEL REGISTRE D'ENTITATS. ÀREA D'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (PARTICIPACIÓ CIUTADANA).
  Convocat un concurs específic per proveir el lloc de treball vacant d’auxiliar tècnic/a del Registre d’Entitats dins de l’Àrea d’Alcaldia –Presidència (Participació Ciutadana). El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 27 de març fins al dia 18 d'abril de 2018, ambdós inclosos.
 • LLT DE CAP DE NEGOCIAT DE CIRCULACIÓ, SENYALITZACIÓ I INSPECCIÓ VIÀRIA DINS DE L’ÀREA DE SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME
  Convocat un concurs específic per proveir el lloc de treball de cap de Negociat de Circulació, Senyalització i Inspecció Viària dins de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 7 de març de 2018 fins al dia 27 de març de 2018, ambdós inclosos.
 • 1 LLT. FUNCIONS ADMINISTRATIVES-NIVELL 1. ÀREA D'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (GABINET D'ALCALDIA).
  Convocat un concurs per proveir un lloc de treball de funcions administratives – nivell 1, grup retributiu 7, nivell de complement de destinació 14, per l’Àrea d’Alcaldia – Presidència d'aquest Ajuntament (funcions protocol•làries al Gabinet d’Alcaldia). El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 6 d'abril fins al dia 26 d'abril de 2018, ambdós inclosos.
 • LLOC DE TREBALL D'ASSESSOR/A DE PROJECTES I PROGRAMES DE COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
  Convocatòria per proveir el lloc de treball d’Assessor/a de Projectes i Programes de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 25 d'abril fins al dia 16 de maig de 2018, ambdós inclosos.
 • 1LLT DE SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ DE LA SÍNDICA DE GREUGES DE L’HOSPITALET
  Convocatòria per proveir el lloc de treball de Secretari/ària de Direcció de la Síndica de Greuges de L’Hospitalet. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 25 de maig fins al dia 14 de juny de 2018, ambdós inclosos.
 • LLOC DE TREBALL DE CAP DE SERVEI DE SERVEIS GENERALS DE L’ÀREA DE SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME
  Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap de Servei de Serveis Generals de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 27 de març fins al dia 18 d'abril de 2018, ambdós inclosos.
 • 1 LLT DE SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ DEL DIRECTOR DE SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
  Convocatòria per proveir el lloc de treball de Secretari/ària de Direcció del Director de Serveis de Desenvolupament econòmic i ocupació. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 27 de març fins al dia 18 d'abril de 2018, ambdós inclosos.
 • LLOC DE TREBALL DE CAP DE SERVEI DE SISTEMES D’INFORMACIÓ TERRITORIAL DE L’ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
  Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap de Servei de Sistemes d’Informació Territorial de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 27 de març fins al dia 18 d'abril de 2018, ambdós inclosos.
 • LLOC DE TREBALL DE CAP DE SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L’ÀREA D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
  Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap de Servei de Participació Ciutadana de l’Àrea d’Alcaldia – Presidència. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 27 de març fins al dia 18 d'abril de 2018, ambdós inclosos.
 • LLT. CAP DE SERVEI DEL GABINET D’ALCALDIA I OPEN DATA DE L’ÀREA D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
  Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap de Servei del Gabinet d’Alcaldia i Open Data de l’Àrea d’Alcaldia – Presidència. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 27 de març fins al dia 18 d'abril de 2018, ambdós inclosos.
 • 2 PLACES DE SERGENT DE LA POLICIA LOCAL, SUBGRUP C1, MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA
  Convocat un concurs - oposició mitjançant promoció interna per proveir d'entre les vacants existents en la plantilla de funcionaris d'aquest Ajuntament, 2 places de Sergent de la policia local, subgrup C1. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 27 de novembre fins al dia 16 de desembre de 2017, ambdós inclosos.
 • Diputació de Barcelona - Convocatòries de selecció
 • Selecció a la Generalitat de Catalunya
 • Fuerzas armadas españolas. www.soldados.com
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400