Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

 • Estic a: 
 • Seu > 
 • Selecció de personal
Les instàncies de sol·licitud de proves selectives es presentaran (2 exemplars) al Registre General d’aquest Ajuntament, situat als carrers següents: c. de Josep Prats, 2; c. de Girona, 10 i c. del Migdia, 5, d’aquesta ciutat, en les oficines de Correus, en la forma establerta reglamentàriament, o en qualsevol dels registres que s’esmenten a l’article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Per tant, no seran vàlides les instàncies que es presentin per correu electrònic o per fax i, per aquesta raó, no es contestaran i es procedirà al seu arxiu.

Convocatòries en curs

Externes

 • BORSA DE TREBALL D'ECONOMISTES
  Convocat un concurs oposició per seleccionar diferent personal, amb caràcter no permanent, com a titulat/da superior universitari/ària llicenciat/ada o Grau en l'Àmbit de la Economia. El termini de presentació d'instàncies serà des del 25 de gener fins al 13 de febrer de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL D'EDUCADORS/ES ESPECIALITZATS/DES EN EDUCACIÓ SOCIAL
  Convocada una oposició per seleccionar, diferent personal, amb caràcter no permanent, com a educador/a especialitzat/da en educació social. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 24 de maig fins al dia 12 de juny de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL D'ARQUITECTES
  Convocat un concurs oposició per seleccionar diferent personal, amb caràcter no permanent, com a Arquitecte/a. El termini de presentació d'instàncies serà des del 25 de gener fins al 13 de febrer de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL D'OFICIALS/ES D'OBRES I SERVEIS (BRANCA D'OFICIS)
  Convocada una oposició per seleccionar diferent personal amb caràcter no permanent, per realitzar funcions d'oficials/es d'obres i serveis (branca d'oficis). El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 6 d'abril fins al dia 25 d'abril de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL D'OFICIALS/ES ELECTRICISTES (BRANCA D'OFICIS)
  Convocat un concurs oposició per seleccionar diferent personal amb caràcter no permanent, per realitzar funcions d'oficials/es electricistes (branca d'oficis). El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 6 d'abril fins al dia 25 d'abril de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL DE TREBALLADORS/ES SOCIALS
  Convocada una oposició per seleccionar, diferent personal, amb caràcter no permanent, com a treballador/a social - diplomat/da o grau en treball social. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 24 de maig fins al dia 12 de juny de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL DE TITULATS/DES SUPERIORS (TÈCNICS/QUES SUPERIORS DE L’ÀMBIT DE L’ESPORT).
  Convocat un concurs oposició per seleccionar, diferent personal, amb caràcter no permanent, com a tècnics superiors de l’àmbit d’Esports. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 22 de setembre fins al dia 11 d'octubre de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS/QUES SUPERIORS EN DRET.
  Convocat un concurs oposició per seleccionar, diferent personal, amb caràcter no permanent, com a tècnics/ques superiors en Dret. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 22 de setembre fins al dia 11 d'octubre de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS/QUES AUXILIARS A L'ÀMBIT DE L'ACOLLIDA I LA INTEGRACIÓ DE PERSONES MIGRADES
  Convocat un concurs oposició per seleccionar, diferent personal, amb caràcter no permanent, com a tècnics/ques auxiliars a l'àmbit de l'acollida i la integració de persones migrades. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 8 de setembre fins al dia 27 de setembre de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL DE TITULATS/DES MITJANS/NES UNIVERSITARIS/ÀRIES PER A L'ÀREA D'ALCALDIA PRESIDENCIA (SERVEI D'IMATGE CORPORATIVA I RELACIONS EXTERNES)
  Convocat un concurs oposició per seleccionar, diferent personal, amb caràcter no permanent, com a titulat/da mitjà/na universitari/ària, per a l’Àrea d’Alcaldia Presidència (Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes). El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 24 de maig fins al dia 12 de juny de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL DE TITULATS/DES MITJANS/NES (TÈCNICS/QUES MITJANS/NES DE L' ÀMBIT DE L'ACTUACIÓ AMB LES COMUNITATS I LA CONVIVÈNCIA, I DE L'ÀMBIT DE L'ACOLLIDA I LA INTEGRACIÓ DE PERSONES MIGRADES)
  Convocat un concurs oposició per seleccionar, diferent personal, amb caràcter no permanent, com a Titulats/des Mitjans/nes (Tècnics/ques Mitjans/nes de l'àmbit de l'actuació amb les comunitats i la convivència, i de l'àmbit de l'acollida i la integració de persones migrades). El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 8 de setembre fins al dia 27 de setembre de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL DE TITULAT/DA SUPERIOR PER A GESTIÓ DE PROGRAMES DE L'AMBIT DEL DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC, LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I LA PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ (GESTIÓ ECONÓMICA I EMPRESA)
  Convocat un concurs oposició per seleccionar, diferent personal, amb caràcter no permanent, com a titulat/da superior per a gestió de programes de l’àmbit del desenvolupament estratègic, la promoció econòmica i la promoció de l’ocupació (gestió econòmica i empresa). El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 6 de setembre fins al dia 25 de setembre de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL DE TITULAT/DA SUPERIOR PER A GESTIÓ DE PROGRAMES DE L'AMBIT DEL DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC, LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I LA PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ (FORMACIÓ I OCUPACIÓ)
  Convocat un concurs oposició per seleccionar, diferent personal, amb caràcter no permanent, com a titulat/da superior per a gestió de programes de l’àmbit del desenvolupament estratègic, la promoció econòmica i la promoció de l’ocupació (formació i ocupació). El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 6 de setembre fins al dia 25 de setembre de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL DE TITULATS/DES MITJANS/NES UNIVERSITARIS/ÀRIES EN L'AMBIT DE LA INFORMÀTICA
  Convocat un concurs oposició per seleccionar, diferent personal, amb caràcter no permanent, com a titulat/da mitjà/na universitari/ària en l’àmbit de la informàtica. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 24 de maig fins al dia 12 de juny de 2017, ambdós inclosos
 • BORSA DE TREBALL DE TITULATS/DES SUPERIORS DE L'ÀMBIT DE LA GESTIÓ DE PROJECTES D'ORGANITZACIÓ I TITULATS/DES SUPERIORS DE L'ÀMBIT DE LA GESTIÓ DE PROJECTES DE RECURSOS HUMANS (RRHH)
  Convocat un concurs oposició per seleccionar diferent personal, amb caràcter no permanent, com a titulat/ da superior de l’àmbit de la Gestió de Projectes d’Organització i titulat/ da superior de l’àmbit de la Gestió de Projectes de Recursos Humans (RRHH). El termini de presentació d'instàncies serà des del 25 de gener fins al 13 de febrer de 2017, ambdós inclosos.

INTERNES PROMOCIÓ PERSONAL FUNCIONARI

 • Diputació de Barcelona - Convocatòries de selecció
 • Selecció a la Generalitat de Catalunya
 • Fuerzas armadas españolas. www.soldados.com
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400