Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

 • Estic a: 
 • Seu > 
 • Selecció de personal
Les instàncies de sol•licitud de proves selectives es presentaran en l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) del carrer Girona, 10, d’aquesta ciutat, en les oficines de Correus, en la forma establerta reglamentàriament, o en qualsevol dels registres que s’esmenten a l’article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Per tant, no seran vàlides les instàncies que es presentin per correu electrònic o per fax i, per aquesta raó, no es contestaran i es procedirà al seu arxiu.

Convocatòries en curs

Externes

INTERNES PROMOCIÓ PERSONAL FUNCIONARI

 • 4 PLACES DE CAPORAL DE LA GUÀRDIA URBANA MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA
  Convocat un concurs-oposició per proveir, d'entre les vacants existents a la plantilla de funcionaris d'aquest ajuntament, 4 places de caporal de la Guàrdia Urbana, subgrup C2. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 29 de juny al 18 de juliol de 2018, ambdós inclosos.
 • 2 PLACES DE SERGENT DE LA POLICIA LOCAL, SUBGRUP C1, MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA
  Convocat un concurs - oposició mitjançant promoció interna per proveir d'entre les vacants existents en la plantilla de funcionaris d'aquest Ajuntament, 2 places de Sergent de la policia local, subgrup C1. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 27 de novembre fins al dia 16 de desembre de 2017, ambdós inclosos.
 • LLT CAP DE SERVEI DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI
  Convocatòria per proveir el LLT de Cap de Servei de Contractació i Patrimoni. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 16 d'octubre al 6 de novembre de 2018, ambdós inclosos
 • 1 LLT. D'AUXILIAR TÈCNIC/A DE GESTIÓ-NIVELL 2. ÀREA D'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA (SECRETARIA JGL)
  Convocat un concurs específic per proveir un lloc de treball d'Auxiliar Tècnic/a de Gestió nivell 2 dins de l’Àrea d’Alcaldia –Presidència (Secretaria JGL). El termini de presentació d’instàncies serà des del dia 8 de novembre al 28 de novembre de 2018, ambdós inclosos.
 • 1 LLT D'AUXILIAR TÈCNIC/A DE GESTIÓ - NIVELL 2, DINS DE L'ÀREA D'ALCALDIA - PRESIDENCIA (TRIBUNAL ECONOMIC ADMINISTRATIU)
  Convocat un concurs específic per proveir un lloc de treball d'Auxiliar Tècnic/a de Gestió – nivell 2, dins de l’Àrea d’Alcaldia – Presidència (Tribunal Econòmic Administratiu). El termini de presentació d’instàncies serà des del dia 16 de novembre al 7 de desembre de 2018, ambdós inclosos.
 • LLT CAP DE SECCIÓ DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE LA MOBILITAT, DINS DE L'ÀREA DE SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME
  Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap de Secció de Planificació i Gestió de la Mobilitat, dins de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme. El termini de presentació d’instàncies serà des del dia 16 de novembre al 7 de desembre de 2018, ambdós inclosos.
 • LLT CAP DE SERVEI DE PROJECTES ESTRATEGICS, DINS DE L'ÀREA DE COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
  Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap de Servei de Projectes Estratègics, dins de l’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació. El termini de presentació d’instàncies serà des del dia 16 de novembre al 7 de desembre de 2018, ambdós inclosos.
 • LLT CAP D'UNITAT DE COMERÇ, DINS DE L'ÀREA DE COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ.
  Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap d'Unitat de Comerç, dins de l'Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 3 d'octubre fins el dia 24 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.
 • 1 LLT D'AUXILIAR TÈCNIC/A DE GESTIÓ RESPONSABLE DE PROGRAMA-NIVELL 2, DISTRICTE II (COLLBLANC-TORRASSA)
  Convocat un concurs específic per proveir un lloc de treball d'Auxiliar Tècnic/a de Gestió Responsable de Programa – nivell 2, Districte II (Collblanc – La Torrassa). El termini de presentació d’instàncies serà des del dia 8 de novembre al 28 de novembre de 2018, ambdós inclosos.
 • 1 LLT. D'AUXILIAR TÈCNIC/A DE GESTIÓ -NIVELL 2, DINS DE L'ÀREA D'HISENDA I SERVEIS CENTRALS (GESTIÓ DE PERSONAL)
  Convocat un concurs específic per proveir un lloc de treball d’Auxiliar Tècnic/a de Gestió – nivell 2, dins de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals (Gestió de Personal). El termini de presentació d’instàncies serà des del dia 8 de novembre al 28 de novembre de 2018, ambdós inclosos.
 • 1 LLT. DE TÈCNIC/A ADMINISTRATIU/IVA DE GESTIÓ DE NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL, DINS DE L'ÀREA D'HISENDA I SERVEIS CENTRALS (ADMINISTRACIÓ DE RRHH).
  Convocat un concurs específic per proveir un lloc de treball de Tècnic/a Administratiu/va de Gestió de Nòmines i Seguretat Social, dins de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals (Administració de RRHH). El termini de presentació d’instàncies serà des del dia 8 de novembre al 28 de novembre de 2018, ambdós inclosos.
 • 1 LLT. DE TÈCNIC/A EN GESTIÓ EN L'ÀMBIT DEL CONTROL DE PRESSUPOST DEL CAPÍTOL I DINS DE RH, A L'ÀREA D'HISENDA I SERVEIS CENTRALS.
  Convocat un concurs específic per proveir un lloc de treball de Tècnic/a en Gestió en l’àmbit del Control de Pressupost del Capítol I dins de RH, a l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals. El termini de presentació d’instàncies serà des del dia 8 de novembre al 28 de novembre de 2018, ambdós inclosos.
 • 1 LLT. DE TÈCNIC/A EN GESTIÓ EN L'ÀMBIT DE L'ADMINISTRACIÓ DELS RH, DINS DE L'ÀREA D'HISENDA I SERVEIS CENTRALS
  Convocat un concurs específic per proveir un lloc de treball de Tècnic/a en Gestió en l’àmbit de l’Administració dels RH, dins de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals. El termini de presentació d’instàncies serà des del dia 8 de novembre al 28 de novembre de 2018, ambdós inclosos.
 • 2 PLACES DE SERGENT DE LA GUÀRDIA URBANA
  Concurs-Oposició per proveir 2 places de sergent de la Guàrdia Urbana mitjançant promoció interna. El termini de presentació d'instàncies serà del 30 d'agost al 18 de setembre de 2018, ambdós inclosos.
 • LLT CAP DE SECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRACIÓ CENTRAL DINS DE L'ÀREA D'HISENDA I SERVEIS CENTRALS
  Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap de Secció de Gestió Econòmica i Administració Central dins de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Centrals. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 10 de juliol fins al dia 30 de juliol de 2018, ambdós inclosos.
 • LLT D'AUXILIAR TÈCNIC/A DE GESTIÓ - NIVELL 2 - DINS DE L'ÀREA D'ALCALDIA - PRESIDENCIA (SECRETARIA GENERAL DEL PLE)
  Convocat un concurs específic per proveir un lloc de treball d'auxiliar tècnic/a de gestió -nivell 2- dins de l'Àrea d'Alcaldia –Presidència (Secretaria General del Ple). El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 3 d'octubre de 2018 fins al dia 24 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.
 • LLT CAP D'UNITAT DE RELACIONS AMB LA CIUTADANIA, DINS DE L'ÀREA D'ALCALDIA-PRESIDENCIA
  Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap d'Unitat de Relacions amb la Ciutadania, dins de l'Àrea d'Alcaldia - Presidència. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 3 d'octubre fins el 24 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.
 • LLT CAP DE SECCIO ADMINISTRATIVA I DE SUPORT A LA GESTIÓ DE L'ÀREA D'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
  Convocat un concurs específic per proveir el lloc de treball de cap de Secció Administrativa i de Suport a la Gestió de l'Àrea d'Alcaldia-Presidència. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 3 d'octubre de 2018 fins al dia 24 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.
 • LLOC DE TREBALL DE CAP DE SERVEI DE CONTROL INTERN DE LA GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
  Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap de Servei de Control intern de la Gestió Econòmica i Financera d'aquest Ajuntament, mitjançant el sistema de lliure designació. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 27 de juny fins al dia 17 de juliol de 2018, ambdós inclosos.
 • MOBILITAT INTERNA

 • LLT D’ORDENANÇA D’EDIFICI MUNICIPAL (EDIFICI C. GIRONA, 8) DINS DE L’ÀREA D’HISENDA I SERVEIS CENTRALS
  Mobilitat d'un lloc de treball d’ordenança, GR 9 – CD 12, dins de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, ubicat a l’edifici del carrer Girona 8. El termini de presentació de sol•licituds serà des del dia 24 d'octubre de 2018 fins al dia 30 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.
 • LLT D’ORDENANÇA D’EDIFICI MUNICIPAL DINS DE L’ÀREA D’HISENDA I SERVEIS CENTRALS
  Mobilitat d'un lloc de treball d’ordenança, GR 9 – CD 12, dins de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals. El termini de presentació de sol•licituds serà des del dia 24 d'octubre de 2018 fins al dia 30 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.
 • 1 LLT AUXILIAR TECNIC/A DE GESTIÓ -NIVELL 2, ADSCRIT AL SERVEI DE MOBILITAT I VIA PÚBLICA
  Mobilitat d'un lloc de treball d’Auxiliar Tècnic/a de Gestió – nivell 2, amb nivell retributiu 6 – 16, adscrit al Servei de Mobilitat i Via Pública. El termini de presentació de sol•licituds serà des del dia 24 d'octubre de 2018 fins al dia 30 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.
 • 1 LLT FUNCIONS ADMINISTRATIVES -NIVELL 1 ADSCRIT A LA SECCIÓ ADMINISTRATIVA I DE SUPORT A LA GESTIÓ DE L’ÀREA D’EPHUS
  Mobilitat d'un lloc de treball Funcions administratives – nivell 1, amb nivell retributiu 7 - 14, adscrit a la Secció Administrativa i de Suport a la Gestió de l’Àrea d’EPHUS. El termini de presentació de sol•licituds serà des del dia 24 d'octubre de 2018 fins al dia 30 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.
 • 1 LLT FUNCIONS ADMINISTRATIVES -NIVELL 1 ADSCRIT A L’OFICINA DE GESTIÓ D’INCIDÈNCIES DE CONVIVÈNCIA
  Mobilitat d'un lloc de treball Funcions administratives – nivell 1, amb nivell retributiu 7 – 14, adscrit a l’Oficina de Gestió d’Incidències de Convivència dins de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme. El termini de presentació de sol•licituds serà des del dia 24 d'octubre de 2018 fins al dia 30 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.
 • 1 LLT FUNCIONS ADMINISTRATIVES -NIVELL 1, ADSCRIT AL SERVEI D’EDUCACIÓ (OME)
  Mobilitat d'un lloc de treball Funcions administratives – nivell 1, amb nivell retributiu 7 – 14, adscrit al Servei d’Educació (OME). El termini de presentació de sol•licituds serà des del dia 24 d'octubre de 2018 fins al dia 30 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.
 • 1 LLT FUNCIONS ADMINISTRATIVES -NIVELL 1, ADSCRIT A LA SECCIÓ DE LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
  Mobilitat d'un lloc de treball Funcions administratives – nivell 1, amb nivell retributiu 7 – 14, adscrit a la Secció de Llicències d’Ocupació de la Via Pública. El termini de presentació de sol•licituds serà des del dia 24 d'octubre de 2018 fins al dia 30 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.
 • Diputació de Barcelona - Convocatòries de selecció
 • Selecció a la Generalitat de Catalunya
 • Fuerzas armadas españolas. www.soldados.com
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400