Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

 • Estic a:
 • Seu > 
 • Selecció de personal
Les instàncies de sol·licitud de proves selectives es presentaran (2 exemplars) al Registre General d’aquest Ajuntament, situat als carrers següents: c. de Josep Prats, 2; c. de Girona, 10 i c. del Migdia, 5, d’aquesta ciutat, en les oficines de Correus, en la forma establerta reglamentàriament, o en qualsevol dels registres que s’esmenten a l’article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Per tant, no seran vàlides les instàncies que es presentin per correu electrònic o per fax i, per aquesta raó, no es contestaran i es procedirà al seu arxiu..  

Convocatòries en curs

Externes

INTERNES PROMOCIÓ PERSONAL FUNCIONARI

 • 6 PL. TITULAT/DA MITJÀ/NA UNIVERSITARI/ÀRIA, SUBGRUP A2.
  Convocat un concurs oposició per cobrir sis places de titulat/da mitjà/na universitari/ària per diferents àrees d'aquest Ajuntament, subgrup A2, mitjançant promoció interna. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 29 de gener fins al dia 17 de febrer de 2016, ambdós inclosos.
 • 1 LLT CAP DE BRIGADA (ÀMBIT CEMENTIRI MUNICIPAL), DINS DE L'ÀREA D'ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
  Convocat un concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Brigada (Àmbit Cementiri Municipal) dins de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat d'aquest Ajuntament, grup retributiu 6, nivell de complement de destinació 16. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 1 de juny fins al 17 de juny de 2016, ambdós inclosos.
 • 1 LLT. SECRETARI/ÀRIA D'ALTA DIRECCIÓ DEL REGIDOR ADJUNT DE L'ÀREA D'ESPAI PUBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
  Convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, el lloc de treball de Secretari/ària d'Alta Direcció del Regidor Adjunt de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat d'aquest Ajuntament, grup retributiu 5, nivell de complement de destinació 18. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 27 de setembre fins al dia 14 d'octubre de 2016, ambdós inclosos.
 • 1 LLT. SECRETARI/ÀRIA D'ALTA DIRECCIÓ DE LA REGIDORA ADJUNTA DE L'ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
  Convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, el lloc de treball de Secretari/ària d'Alta Direcció de la Regidora Adjunta de l'Àrea de Benestar i Drets Socials d'aquest Ajuntament, grup retributiu 5, nivell de complement de destinació 18. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 27 de setembre fins al dia 14 d'octubre de 2016, ambdós inclosos.
 • LLT. ORDENANÇA MISSATGERIA SERVEIS INTERNS
  Convocat un concurs per proveir el lloc de treball d'ordenança de missatgeria serveis interns, dins de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Centrals. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 27 de setembre fins al dia 14 d'octubre de 2016, ambdós inclosos.
 • 2 LLT. OPERADOR/A INFORMÀTIC/A DINS L'ÀREA D'HISENDA I SERVEIS CENTRALS (SERVEI D'INFORMÀTICA I TIC)
  Convocat un concurs específic per proveir dos llocs de treball d'operador/a informàtic/a, dins de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Centrals (Servei d'Informàtica i TIC). El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 27 de setembre fins al dia 14 d'octubre de 2016, ambdós inclosos.
 • 1 LLT. SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ PER A LA GERÈNCIA MUNICIPAL DINS L'ÀREA D'ALCALDIA PRESIDÈNCIA
  Convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, el lloc de treball de Secretari/ària de Direcció per a la Gerència Municipal, dins l'Àrea d'Alcaldia Presidència d'aquest Ajuntament, grup retributiu 6, nivell de complement de destinació 16. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 18 d'octubre fins al dia 4 de novembre de 2016, ambdós inclosos.
 • 1 LLT. COORDINADOR/A DE DISTRICTE, DINS L'ÀREA TERRITORIAL - DISTRICTE III (SANTA EULÀLIA - GRANVIA)
  Convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, el lloc de treball de coordinador/a de Districte dins l'Àrea Territorial - Districte III (Santa Eulàlia - Granvia) d'aquest Ajuntament, grup retributiu 3, nivell de complement de destinació 22. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 4 de novembre fins al dia 21 de novembre de 2016, ambdós inclosos.
 • 22 LLT. AUXILIAR TÈCNIC/A DE GESTIÓ -NIVELL 2
  Convocat un concurs específic per proveir vint-i-dos llocs de treball d'Auxiliar Tècnic/a de Gestió-nivell 2. El termini de presentació d'instàncies serà des del deia 15 de juny fins al dia 2 de juliol de 2016, ambdós inclosos.
 • CONCURS OPOSICIÓ PROMOCIÓ INTERNA 4 PLACES CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL.
  Concurs-Oposició mitjançant promoció interna per proveir d’ entre les vacants existents en la plantilla de funcionaris d’aquest Ajuntament, 4 places de caporal de la policia local; integrades en l’escala d’administració especial, sot-escala de serveis especials, classe: policia local, escala bàsica, grup C, subgrup C2, grup retributiu 5, complement de destí 18. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 14 de novembre al dia 3 de desembre de 2016, ambdós inclosos.
 • 1 LLT. SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP) - POBLE ACTIU
  Convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, el lloc de treball de Secretari/ària de Direcció del Grup Municipal de Candidatura d'Unitat Popular (CUP) - Poble Actiu, d'aquest Ajuntament, grup retributiu 6, nivell de complement de destinació 16. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 13 de gener fins al dia 2 de febrer de 2017, ambdós inclosos.
 • 1 LLT. SECRETARI/ÀRIA DE LA CAP DE SERVEI DE BENESTAR I FAMILIES
  Convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, el lloc de treball de Secretari/ària de la Cap de Servei de Benestar i Famílies d'aquest Ajuntament, grup retributiu 7, nivell de complement de destinació 14. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 13 de gener fins al dia 2 de febrer de 2017, ambdós inclosos.
 • 1 LLT. SECRETARI/ÀRIA D'ALTA DIRECCIÓ DE LA REGIDORA DE L'ÀREA DE COMERÇ I DRETS DELS CONSUMIDORS
  Convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, el lloc de treball de Secretari/ària d'Alta Direcció de la Regidora de l'Àrea de Comerç i Drets dels Consumidors d'aquest Ajuntament, grup retributiu 5, nivell de complement de destinació 18. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 22 de novembre fins al dia 14 desembre de 2016, ambdós inclosos.
 • e-promoció
 • Diputació de Barcelona - Convocatòries de selecció
 • Selecció a la Generalitat de Catalunya
 • Fuerzas armadas españolas. www.soldados.com
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400