Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

 • Estic a: 
 • Seu > 
 • Selecció de personal
Les instàncies de sol·licitud de proves selectives es presentaran (2 exemplars) al Registre General d’aquest Ajuntament, situat als carrers següents: c. de Josep Prats, 2; c. de Girona, 10 i c. del Migdia, 5, d’aquesta ciutat, en les oficines de Correus, en la forma establerta reglamentàriament, o en qualsevol dels registres que s’esmenten a l’article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Per tant, no seran vàlides les instàncies que es presentin per correu electrònic o per fax i, per aquesta raó, no es contestaran i es procedirà al seu arxiu.

Convocatòries en curs

Externes

 • BORSA DE TREBALL D'OFICIALS/ES D'OBRES I SERVEIS (BRANCA D'OFICIS)
  Convocada una oposició per seleccionar diferent personal amb caràcter no permanent, per realitzar funcions d'oficials/es d'obres i serveis (branca d'oficis). El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 6 d'abril fins al dia 25 d'abril de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL DE TITULATS/DES MITJANS/NES UNIVERSITARIS/ÀRIES PER A L'ÀREA D'ALCALDIA PRESIDENCIA (SERVEI D'IMATGE CORPORATIVA I RELACIONS EXTERNES)
  Convocat un concurs oposició per seleccionar, diferent personal, amb caràcter no permanent, com a titulat/da mitjà/na universitari/ària, per a l’Àrea d’Alcaldia Presidència (Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes). El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 24 de maig fins al dia 12 de juny de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL D'EDUCADORS/ES ESPECIALITZATS/DES EN EDUCACIÓ SOCIAL
  Convocada una oposició per seleccionar, diferent personal, amb caràcter no permanent, com a educador/a especialitzat/da en educació social. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 24 de maig fins al dia 12 de juny de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL DE TREBALLADORS/ES SOCIALS
  Convocada una oposició per seleccionar, diferent personal, amb caràcter no permanent, com a treballador/a social - diplomat/da o grau en treball social. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 24 de maig fins al dia 12 de juny de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL DE TITULATS/DES MITJANS/NES UNIVERSITARIS/ÀRIES EN L'AMBIT DE LA INFORMÀTICA
  Convocat un concurs oposició per seleccionar, diferent personal, amb caràcter no permanent, com a titulat/da mitjà/na universitari/ària en l’àmbit de la informàtica. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 24 de maig fins al dia 12 de juny de 2017, ambdós inclosos
 • BORSA DE TREBALL DE TITULAT/DA SUPERIOR PER A GESTIÓ DE PROGRAMES DE L'AMBIT DEL DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC, LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I LA PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ (FORMACIÓ I OCUPACIÓ)
  Convocat un concurs oposició per seleccionar, diferent personal, amb caràcter no permanent, com a titulat/da superior per a gestió de programes de l’àmbit del desenvolupament estratègic, la promoció econòmica i la promoció de l’ocupació (formació i ocupació). El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 6 de setembre fins al dia 25 de setembre de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL DE TITULATS/DES SUPERIORS DE L'ÀMBIT DE LA GESTIÓ DE PROJECTES D'ORGANITZACIÓ I TITULATS/DES SUPERIORS DE L'ÀMBIT DE LA GESTIÓ DE PROJECTES DE RECURSOS HUMANS (RRHH)
  Convocat un concurs oposició per seleccionar diferent personal, amb caràcter no permanent, com a titulat/ da superior de l’àmbit de la Gestió de Projectes d’Organització i titulat/ da superior de l’àmbit de la Gestió de Projectes de Recursos Humans (RRHH). El termini de presentació d'instàncies serà des del 25 de gener fins al 13 de febrer de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL D'OFICIALS/ES ELECTRICISTES (BRANCA D'OFICIS)
  Convocat un concurs oposició per seleccionar diferent personal amb caràcter no permanent, per realitzar funcions d'oficials/es electricistes (branca d'oficis). El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 6 d'abril fins al dia 25 d'abril de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL DE TITULATS/DES MITJANS/NES (TÈCNICS/QUES MITJANS/NES DE L' ÀMBIT DE L'ACTUACIÓ AMB LES COMUNITATS I LA CONVIVÈNCIA, I DE L'ÀMBIT DE L'ACOLLIDA I LA INTEGRACIÓ DE PERSONES MIGRADES)
  Convocat un concurs oposició per seleccionar, diferent personal, amb caràcter no permanent, com a Titulats/des Mitjans/nes (Tècnics/ques Mitjans/nes de l'àmbit de l'actuació amb les comunitats i la convivència, i de l'àmbit de l'acollida i la integració de persones migrades). El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 8 de setembre fins al dia 27 de setembre de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL DE TITULAT/DA SUPERIOR PER A GESTIÓ DE PROGRAMES DE L'AMBIT DEL DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC, LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I LA PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ (GESTIÓ ECONÓMICA I EMPRESA)
  Convocat un concurs oposició per seleccionar, diferent personal, amb caràcter no permanent, com a titulat/da superior per a gestió de programes de l’àmbit del desenvolupament estratègic, la promoció econòmica i la promoció de l’ocupació (gestió econòmica i empresa). El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 6 de setembre fins al dia 25 de setembre de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL DE TITULATS/DES SUPERIORS (TÈCNICS/QUES SUPERIORS DE L’ÀMBIT DE L’ESPORT).
  Convocat un concurs oposició per seleccionar, diferent personal, amb caràcter no permanent, com a tècnics superiors de l’àmbit d’Esports. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 22 de setembre fins al dia 11 d'octubre de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL DE TITULATS/DES MITJANS/NES UNIVERSITARIS/ÀRIES PER A LA GESTIÓ DE PROGRAMES DE L’ÀMBIT DEL DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC, LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ (OCUPACIÓ I GESTIÓ DE PERSONAL DE PROGRAMES)
  Convocat un concurs oposició per seleccionar diferent personal amb caràcter no permanent, com a titulat/da mitjà/na per a gestió de programes de l’àmbit del desenvolupament estratègic, la promoció econòmica i la promoció de l’ocupació (ocupació i gestió de personal de programes). El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 3 de novembre fins al dia 22 de novembre de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS/QUES AUXILIARS DE BIBLIOTECA
  Convocada una oposició per seleccionar diferent personal, amb caràcter no permanent, com a tècnic/a auxiliar de biblioteca. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 3 de novembre fins al dia 22 de novembre de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS/QUES SUPERIORS EN DRET.
  Convocat un concurs oposició per seleccionar, diferent personal, amb caràcter no permanent, com a tècnics/ques superiors en Dret. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 22 de setembre fins al dia 11 d'octubre de 2017, ambdós inclosos.
 • BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS/QUES AUXILIARS A L'ÀMBIT DE L'ACOLLIDA I LA INTEGRACIÓ DE PERSONES MIGRADES
  Convocat un concurs oposició per seleccionar, diferent personal, amb caràcter no permanent, com a tècnics/ques auxiliars a l'àmbit de l'acollida i la integració de persones migrades. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 8 de setembre fins al dia 27 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

INTERNES PROMOCIÓ PERSONAL FUNCIONARI

 • 2 PLACES DE SERGENT DE LA POLICIA LOCAL, SUBGRUP C1, MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA
  Convocat un concurs - oposició mitjançant promoció interna per proveir d'entre les vacants existents en la plantilla de funcionaris d'aquest Ajuntament, 2 places de Sergent de la policia local, subgrup C1. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 27 de novembre fins al dia 16 de desembre de 2017, ambdós inclosos.
 • 15 PLACES D’ADMINISTRATIU/VA, SUBGRUP C1, MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA
  Convocada una oposició per cobrir, 15 places vacants d’administratiu/va, integrades a l’escala d’administració general, subescala administrativa, subgrup C1, de les places vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament, mitjançant promoció interna. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 22 de setembre fins al dia 11 d'octubre de 2017, ambdós inclosos.
 • 1 LLT DE SECRETARI/ÀRIA DEL CAP DE SERVEI DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI
  Convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, el lloc de treball de Secretari/ària del Cap de Servei de Contractació i Patrimoni. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 26 de setembre fins al dia 17 d'octubre de 2017, ambdós inclosos.
 • 1 LLT DE CAP DE SECCIÓ DE LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA, DINS DE L'ÀREA DE SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME
  Convocat un concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Secció de Llicències d'Ocupació de la Via Pública dins de l'Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme. El nou termini de presentació d'instàncies serà des del dia 17 de gener de 2018 fins al dia 6 de febrer de 2018, ambdós inclosos.
 • 1 PLAÇA DE TITULAT/DA SUPERIOR UNIVERSITARI/ÀRIA PER L’ÀREA D’HISENDA I SERVEIS CENTRALS (SERVEI D’INFORMÀTICA I TIC)
  Convocat un concurs oposició per cobrir una plaça de titulat/da superior universitari/ària per l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals (Servei d’informàtica i TIC). El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 22 de setembre fins al dia 11 d'octubre de 2017, ambdós inclosos.
 • 1 LLT DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE GESTIÓ - NIVELL 1 - PER L'ÀREA D'ALCALDIA - PRESIDÈNCIA (GABINET D'ALCALDIA)
  Convocat un concurs específic per proveir un lloc de treball de tècnic/a auxiliar de gestió - nivell 1 - per l'Àrea d'Alcaldia - Presidència (Gabinet d'Alcaldia). El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 26 d'octubre fins al dia 16 de novembre de 2017, ambdós inclosos.
 • 1 LLT DE CAP DE SECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS DINS DE L'ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
  Convocat un concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Secció de Serveis Socials dins de l'Àrea de Benestar i Drets Socials. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 26 d'octubre fins al dia 16 de novembre de 2017, ambdós inclosos.
 • 1 LLT DE SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ DE LA GERENT MUNICIPAL DINS L’ÀREA D’ALCALDIA PRESIDÈNCIA
  Convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, el lloc de treball de Secretari/ària de Direcció de la Gerent Municipal. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 26 de setembre fins al dia 17 d'octubre de 2017, ambdós inclosos.
 • 1 LLT DE CAP DE BRIGADA (UNITAT DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ESPAI PÚBLIC), DINS DE L’ÀREA D'ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT.
  Convocat un concurs específic per proveir un lloc de treball de Cap de Brigada (Unitat de les instal·lacions de l'espai públic) dins de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 26 d'octubre fins al dia 16 de novembre de 2017, ambdós inclosos.
 • 1 LLT DE CAP DE SECCIÓ DE LLICÈNCIES D'ACTIVITATS DINS DE L'ÀREA D'ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
  Convocat un concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Secció de Llicències d'Activitats dins de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat. El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 26 d'octubre fins al dia 16 de novembre de 2017, ambdós inclosos.
 • 1 LLT DE SECRETARI/ÀRIA D’ALTA DIRECCIÓ DEL REGIDOR PRESIDENT DEL DISTRICTE II (COLLBLANC – LA TORRASSA)
  Convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, el lloc de treball de Secretari/ària d’Alta Direcció del Regidor President del Districte II (Collblanc – La Torrassa). El termini de presentació d'instàncies serà des del dia 26 de setembre fins al dia 17 d'octubre de 2017, ambdós inclosos.
 • Diputació de Barcelona - Convocatòries de selecció
 • Selecció a la Generalitat de Catalunya
 • Fuerzas armadas españolas. www.soldados.com
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400