Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans

Es tracta d'una subvenció per al pagament del lloguer per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones en risc d’exclusió social que tinguin de 65 anys o més.

Podeu consultar al DOGC la RESOLUCIÓ TER/402/2024, de 14 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació.

Tenir la residència legal a Catalunya, tenir una edat de 65 anys o més en el moment de la publicació de la convocatòria (26/02/2024) i ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l'habitatge o d'habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.

  • Ser major de 65 anys i/o, tenir dificultats per fer la tramitació digital.
  • Ser família vulmerable  i estar en contacte amb Serveis Socials del seu districte.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 27 de febrer de 2024 a les 09:00h i finalitza el 27 de març de 2024 a les 15:00h.

Disposar d'un certificat digital admès com a certificats reconegut com pot ser el IdCat mòbil (DNI, TIE i targeta sanitària), IdCat Certificat o CLAVE PIN (DNI, residents comunitaris amb NIE o passaport), FNMT, T-CAT, Camerfirma, etc.

Heu d'anar a www.gencat.cat/habitatge a l'apartat de 'Ajuts i subvencions al pagament del lloguer' i haureu de seguir les instruccions que allà s'especifiquen, al tràmit de 'Subvencions per el pagament del lloguer'

Fora de termini

L'atenció serà a l'Oficina Municipal de L'Habitatge amb cita prèvia només per les persones majors de 65 anys, les famílies amb dificultats per accedir a la tramitació digital i les famílies vulnerables que ja tinguin contacte amb Serveis Socials del seu districte.

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre 

Impresos associats

  • Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regulen el bo Lloguer Jove i el Pla estatal per a l’accés a l’habitatge 2022-2025
  • RESOLUCIÓ TER/402/2024, de 14 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació.
  • Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge.
Sense resolució d'òrgan