Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Número de denúncies de trànsit pendents de pagament

Sol·licitud per saber quines són les denúncies de trànsit pendents de pagament amb l'Ajuntament de L'Hospitalet.

La Direcció General de Trànsit ofereix, en la seu electrònica, un sistema de recerca avançat (mitjançant DNI, NIE, CIF, matrícula del vehicle...) que permet als ciutadans localitzar si apareixen en els edictes publicats en el Taulell Edictal de Sancions de Trànsit (TESTRA).

Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per a realitzar la seva tramitació segueixi el següent enllaç.