Declaració responsable sanitària per a mercats no sedentaris i fires

Mitjançant la Declaració responsable la persona o entitat interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici de l’activitat, i declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’activitat i manifesta que compleix els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat,

Persona titular de l’activitat alimentària que es portarà a terme en un Mercat no sedentari o Fira.

Ser titular d’una activitat alimentària

Abans de l’inici de l’activitat

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Documentació necessària

  • Formulari de declaració responsable sanitària per a mercats no sedentaris i fires amb el model normalitzat
  • En cas de representació, el document que acrediti la mateixa

Tramitar on-line

  • Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments.
  • Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública

L’Administració tindrà coneixement de l’inici de l’activitat, es procedirà al registre de la mateixa i, en qualsevol moment, es podrà procedir a comprovar el compliment de la normativa sanitària mitjançant una inspecció o requerint la presentació de documentació.