Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Certificat de dades cadastrals emès pel Punt d'Informació Cadastral (PIC)

Imprimir
Aquest tràmit permet obtenir un certificat cadastral en el que s'especifiquen els béns immobles, amb les dades físiques, jurídiques i econòmiques que figurin als Cadastres Immobiliaris rústics i urbans, d'àmbit nacional..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona interessada o qualsevol altra amb una autorització expressa del/la interessat/da.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada.
Documentació necessària
 • DNI, targeta de residència o passaport (original).
 • En el cas de representació, aporteu una autorització expressa per escrit i signada per la persona sol·licitant acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquesta i l’original de la persona autoritzada.
 • Oficina d'Atenció Tributària
  C. Girona n° 10, 1 pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
  Mapa

MÉS INFORMACIÓ

L'Ajuntament de L'Hospitalet és un dels Punts d'Informació Cadastral (PIC) autoritzat per la Direcció General del Cadastre. Els serveis que presta com a PIC són:

A qualsevol ciutadà:
 • Consulta i certificació de dades cadastrals no protegides.
Als titulars cadastrals o als seus representants autoritzats:
 • Certificació de la circumstància de no figurar com a titular cadastral.
 • Consulta i certificació de dades cadastrals protegides (nom, cognoms, raó social, NIF/NIE, domicili i valor cadastral) i no protegides relatives als béns immobles de la seva titularitat.
.  

TEMPS DE RESPOSTA

Immediat.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Atenció Tributària
  Telèfon: 010 (gratuït), 900 10 02 77 (Fora de L'Hospitalet i per mòbils)
  Horari: Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400