Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Devolució d'avals dipositats a l'Ajuntament de L'Hospitalet

Imprimir
Sol·licitud de retorn dels avals bancaris o fiances en metàl·lic que hagi dipositat a la Tresoreria General, per a suspendre l’execució o demanar un fraccionament o aplaçament d’un deute tributari..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona interessada o qualsevol altra amb una autorització expressa del/la interessat/da.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Presenteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.
Documentació necessària
 • Instància general on s’especifiqui clarament les dades de l’aval a retornar (2 còpies).
 • Original de la carta de pagament de l’ingrés efectuat en la caixa de dipòsits (imprescindible).
 • Justificant de pagament del deute tributari o fotocòpia de la sentència ferma d’un tribunal que resolgui el deute impugnat.
 • Si la garantia a retornar és en metàl·lic, s'haurà d'aportar l'imprès de transferència bancària (exemplar per a la Tresoreria).

TEMPS DE RESPOSTA

Un mes, aproximadament des de la data de presentació de la documentació completa.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Òrgan de Gestió Tributària.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400