Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Devolució d'avals dipositats a l'Ajuntament de L'Hospitalet

Imprimir
Sol·licitud de retorn dels avals bancaris o fiances en metàl·lic que hagi dipositat a la Tresoreria General, per a suspendre l’execució o demanar un fraccionament o aplaçament d’un deute tributari..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona interessada o qualsevol altra amb una autorització expressa del/la interessat/da.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Presenteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.
Documentació necessària
 • Instància general on s’especifiqui clarament les dades de l’aval a retornar (2 còpies).
 • Original de la carta de pagament de l’ingrés efectuat en la caixa de dipòsits (imprescindible).
 • Justificant de pagament del deute tributari o fotocòpia de la sentència ferma d’un tribunal que resolgui el deute impugnat.
 • Si la garantia a retornar és en metàl·lic, s'haurà d'aportar l'imprès de transferència bancària (exemplar per a la Tresoreria).

TEMPS DE RESPOSTA

Un mes, aproximadament des de la data de presentació de la documentació completa.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Òrgan de Gestió Tributària.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400