Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Consulta del deute pendent en període executiu

Imprimir
Sol·licitud per saber quin és l'import del deute (tributs i sancions, interessos, recàrrecs, costes de procediment, etc.) amb l'Ajuntament de L'Hospitalet, finalitzat el període voluntari de pagament..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona interessada o qualsevol altra amb l'autorització expressa d'aquesta persona.

COM ES POT TRAMITAR

PER INTERNET:
Podeu enviar un correu electrònic a tributs.contribuents@l-h.cat adjuntant la mateixa documentació que es sol·licita per a la tramitació presencial.

Recordeu marcar la confirmació de lectura per tenir constància que s'ha rebut el correu al departament.
PRESENCIALMENT:
Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada.

Aquesta consulta la podeu fer per escrit amb una instància especificant la direcció d'enviament amb firma original i fotocòpia del DNI/targeta de residència/passaport i enviant-la a:

Ajuntament de L'Hospitalet
Oficina d'Atenció Tributària
C. Girona, 10, 1a pl.
08901 L'Hospitalet
Documentació necessària
 • DNI, targeta de residència o passaport de la persona sol·licitant (original).
 • En el cas de representació, aporteu una autorització expressa per escrit i signada per la persona sol·licitant acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquesta i l’original de la persona autoritzada.
 • En el cas d'una empresa, entitat o altra persona jurídica haureu d'aportar l'autorització de la representació segellada per l'empresa o fotocòpia de l'escriptura on consti la persona administradora o apoderada que autoritza i, si s'escau, fotocòpia de l'escriptura de poders, juntament amb la fotocòpia del CIF de l'empresa i el document d'identitat original de la persona autoritzada.
Si demaneu la consulta del deute de titulars difunts heu d'aportar:
 • DNI, targeta de residència o passaport de la persona sol·licitant (original).
 • Certificat de defunció.
 • Document acreditatiu del parentiu (llibre de família, acceptació d'herència, testament...).
Impresos associats
 • Oficina d'Atenció Tributària
  C. Girona n° 10, 1 pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
  Mapa

TEMPS DE RESPOSTA

Per a la tramitació presencial la resposta és immediata.
Per correu electrònic la resposta es dóna en un màxim de 3 dies laborables.

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • RD 939/2005 Reglament general de recaptació.
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,de protecció de dades de caràcter personal.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Atenció Tributària
  Telèfon: 010 (gratuït), 900 10 02 77 (Fora de L'Hospitalet i per mòbils)
  Horari: Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Òrgan de Gestió Tributària.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400