Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Declaració de vehicle fora d’ús

Imprimir
Autorització a l'Ajuntament per retirar de la via pública, del terme municipal de L'Hospitalet, un vehicle pel seu desballestament i baixa..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona titular del vehicle o qui la representi legítimament mitjançant autorització escrita.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
1) Emplenar la Declaració de vehicle fora d'ús (2 còpies) i signar-les.

2) Adjuntar la documentació necessària.

3) Presentar la declaració amb tota la documentació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o a les Regidories de districte de l'Ajuntament o al al Departament Tècnic de Guàrdia Urbana
Documentació necessària
- Declaració de vehicle fora d'ús (2 còpies)
- DNI de la persona titular i/o NIF de l'empresa titular del vehicle (fotocòpia)
- Permís de Circulació del vehicle (original)
- Fitxa Tècnica del vehicle (original)

També, en cas de pèrdua de la documentació del vehicle:
- Acta de Declaració Jurada (original)

També, en cas d'autoritzar a una persona a fer el tràmit:
- Autorització del titular (original) o,
- Autorització / poders per part de l'empresa (original / fotocòpia compulsada)
- DNI de la persona autoritzada (fotocòpia)

També, en cas de que la persona titular sigui difunta:
- Certificat de defunció i llibre de família on apareix reflectit el parentesc de la persona que hereta el vehicle (fotocòpia)

MÉS INFORMACIÓ

El Departament de Seguretat Ciutadana és farà càrrec de la retirada del vehicle de la vía pública i el trasllat al dipòsit de desballestament, qui procedirà a la seva destrucció i tramitar la corresponent baixa a la Prefectura Provincial de Trànsit. La baixa de l'Impost de Circulació (IVTM) la tramitarà el Departament de Gestió Tributària , després de rebre informació des del Gabinet Tècnic de la Guàrdia Urbana.

L'Impost de Circulació es mereix fins a la data en que es tramita la sol·licitud de baixa davant la Prefectura Provincial de Trànsit, que trànsit faci l'anotació de baixa definitiva als seus arxius. Per tant, si es sol·licita la baixa durant l'últim trimestre de l'any, potser no s'arribi a temps a fer la baixa a trànsit i s'hagi de pagar part del rebut de l'IVTM de l'any següent.
.  

TEMPS DE RESPOSTA

Sense termini legal de resolució

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà estimada..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

  • Carpeta ciutadana
  • Contacteu
  • Normatives municipals
  • Talls de servei
  • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
  • Anar a cat365.net
  • 060.es
  • Oficina gestió empresarial
  • Sede electrónica del catastro
  • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400