Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Devolució de la fiança d'un gual

Imprimir
Sol·licitud de la devolució de la fiança que va dipositar per la llicència d'obres que respon de la reparació i conservació de la vorera, en relació a la concessió o la baixa de la llicència d'accés de vehicles a locals i recintes.

Recordeu que heu de guardar en tot moment l'original de la fiança dipositada per poder-la recuperar..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona titular del gual..

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies), signada per la persona titular del gual.
 • DNI, targeta de residència, passaport o NIF (fotocòpia)
 • Fiança dipositada (original)
El departament gestor pot demanar més documentació en cas de necessitar-la.
Impresos associats

QUÈ PASSA DESPRÉS

Quan el departament gestor accepti i tramiti la baixa o revocació del gual farà la inspecció per comprovar que s'ha efectuat la reposició de l'estructura de la vorada i de la vorera. És, llavors, quan s'autoritzarà la devolució de la fiança dipositada.

TEMPS DE RESPOSTA

El termini legal de resolució és de 2 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

TRÀMITS RELACIONATS

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400