Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Canvi d'horari d'un gual

Imprimir
Sol·licitud de canvi de gual permanent a gual amb horari limitat (sempre serà de 8 a 21 h.), o a l'inrevés, de gual amb horari limitat a gual permanent, tenint en compte que:
 • Els garatges particulars sempre hauran de disposar de llicència per un ús permanent.
 • No es podrà concedir una llicència d'accés per un ús permanent quan la llicència d'activitat, en els casos en què aquesta sigui necessària, tingui una limitació horària.
.  

QUI EL POT DEMANAR

La persona titular del gual.

COM ES POT TRAMITAR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de la aplicació.
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies), especificant el canvi que es demana: de gual permanent a gual amb horari limitat o, a l'inrevés, de gual amb horari limitat a gual permanent.
 • DNI, targeta de residència, passaport o NIF (fotocòpia)
 • Placa antiga en el moment d'anar a recollir la nova.
El departament gestor comprovarà que s'acompleixin els requeriments necessaris per a procedir a l'autorització del canvi demanat. Pot ser que es demani alguna documentació en cas de necessitar-la.
Impresos associats

QUÈ PASSA DESPRÉS

La denegació de la sol·licitud serà sempre motivada per part del departament gestor.

En cas d'autoritzar el canvi i quan s'hagin efectuat els pagaments que pertoquin, el departament gestor lliurarà la placa de gual corresponent. Llavors serà necessari aportar la placa antiga per a canviar-la per la nova. Sense la instal·lació de la placa atorgada la llicència no tindrà cap efecte sobre el dret d'accés de la persona titular.

PREU

Tarifa segons les ordenances fiscals municipals vigents..  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini legal de resolució és de 2 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400