Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Canvi de titularitat del permís de gual

Imprimir
Sol·licitud de canvi de titularitat del permís de gual..  

QUI EL POT DEMANAR

La titularitat de la llicència s'atorgarà a les persones físiques i jurídiques o comunitats de propietaris que tinguin la titularitat de la llicència preceptiva per a l'ús del local o recinte.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Aporteu la documentació necessària a qualsevol punt de registre d'entrada de l'Ajuntament.
Documentació necessària
Requisits necessaris:
 • Instància general (2 còpies).
 • El/la titular del local ha de lliurar el contracte de lloguer o l'escriptura de compra de la finca, o el rebut de l'impost de béns immobles.
 • Llicència municipal d'obertura de l'Àrea d'Activitats Reglades, que acrediti les condicions necessàries de seguretat del local.
 • S'inspeccionarà la instal·lació elèctrica del local, el sòl, la porta d'accés i es comprovarà que hi hagi un extintor.
Si es tracta d'una EMPRESA, també haurà de lliurar:
 • Alta o rebut de l'impost d'activitats econòmiques.
 • Codi d'identificació fiscal de l'empresa. Tots aquests documents han d'anar a nom de la mateixa persona que sol·licita el gual.
Si es tracta d'una COMUNITAT, també haurà de lliurar:
 • Llibre d'actes (per confrontar amb l'acta de constitució de la comunitat).
 • Codi d'identificació de la delegació d'Hisenda.

Els canvis de titularitat comportarà una nova llicència; l'adaptació al model del gual vigent i la constitució del dipòsit novament, les ampliacions i reduccions comportaran també l'actualització del dipòsit al model del gual vigent.

SI TENIU CAP DUBTE O SUGGERIMENT PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Bústia ciutadana
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400