Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Canvi de domicili fiscal per als tributs municipals

Imprimir
Comunicació a l'Ajuntament del domicili fiscal a tots els efectes per a les comunicacions i notificacions tributàries municipals.

El domicili fiscal de les persones físiques es correspon amb l'adreça del domicili de l'habitatge habitual, que ha de coincidir amb el del padró d'habitants.

El domicili fiscal de les persones jurídiques es correspon amb l'adreça de la seu social.

No s'admetran apartats de correus.

S'ha de tenir en compte que heu de fer de manera expressa aquesta comunicació, tot i que hagueu canviat la vostra adreça d'empadronament o de la seu social, segons el cas..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona física o jurídica interessada o qualsevol altra amb la seva autorització expressa.

QUAN ES POT FER

Les persones físiques tenen l'obligació de fer aquesta comunicació en el termini de tres mesos des de que es produeixi el canvi.

Les persones jurídiques tenen l'obligació de fer aquesta comunicació en el termini d'un mes a partir del moment en que es produeixi el canvi de domicili..  

COM ES POT TRAMITAR

PER INTERNET:
Podeu aportar la documentació necessària al departament enviant-la mitjançant el correu electrònic tributs.contribuents@l-h.cat

Recordeu marcar la confirmació de lectura per tenir constància que s'ha rebut el correu al departament.
Documentació necessària
 • Petició expressa indicant el vostre nou domicili fiscal amb el nom del carrer, número, pis, porta, codi postal i població.
 • DNI, targeta de residència, passaport o NIF de persona jurídica, segons el cas (fotocòpia).
 • Document que indiqui la nova adreça de manera fefaent (fotocòpia). En cas de ser persona física i de voler comunicar l'adreça d'empadronament a L'Hospitalet, el departament gestor farà les comprovacions oportunes i no caldrà que aporti aquest document.
PRESENCIALMENT:
Presenteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.
Documentació necessària
A l'Oficina d'Atenció Tributària:
 • DNI, targeta de residència, passaport o NIF de persona jurídica, segons el cas (fotocòpia).
 • Document que indiqui la nova adreça de manera fefaent (fotocòpia). En cas de ser persona física i de voler comunicar l'adreça d'empadronament a L'Hospitalet, el departament gestor farà les comprovacions oportunes i no caldrà que aporti aquest document.
En el cas de representació, aporteu una autorització expressa per escrit i signada per la persona sol·licitant acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquest i l’original de la persona autoritzada.

Si feu la tramitació a qualsevol punt de registre d'entrada, a més:
 • Instància general (2 còpies), concretant la vostra petició i indicant l'adreça completa: nom del carrer, número, pis, porta, codi postal i població.
Impresos associats
 • Oficina d'Atenció Tributària
  C. Girona n° 10, 1 pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
  Mapa
 • Oficina d'Atenció Ciutadana
  C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 8.30-14 h
  Mapa
 • Regidoria Districte I
  RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a dijous: 9-14 i 16-19 h
  Divendres: 9-14 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte II
  C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte III
  AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte IV-V
  C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte VI
  PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16:30-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Sanfeliu
  C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 9-14 h 

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

La comunicació del nou domicili fiscal tindrà plena validesa des de la seva presentació respecte a l’Administració tributària municipal.

Les modificacions que es facin afectaran tots els tributs municipals.

TEMPS DE RESPOSTA

El termini legal de resolució és de 3 mesos des de la data de registre de la vostra petició.
El departament gestor tramita la vostra petició en un màxim d'una setmana des de la data de registre de la sol·licitud.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Llei 58/2003, de 18 de desembre, general tributària.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Atenció Tributària
  Telèfon: 010 (gratuït), 900 10 02 77 (Fora de L'Hospitalet i per mòbils)
  Horari: Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Òrgan de Gestió Tributària.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400