Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Justificant del pagament de deutes en període executiu

Imprimir
Sol·licitud del document conforme s'ha efectuat el pagament d'un deute amb l'Ajuntament de L'Hospitalet..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona interessada o qualsevol altra amb l'autorització expressa d'aquesta persona.

QUAN ES POT FER

A partir dels dos mesos d'efectuar el pagament del deute..  

COM ES POT TRAMITAR

PER INTERNET:
Podeu enviar un correu electrònic a tributs.contribuents@l-h.cat adjuntant la mateixa documentació que es sol·licita per a la tramitació presencial.

Recordeu marcar la confirmació de lectura per tenir constància que s'ha rebut el correu al departament.
PRESENCIALMENT:
Presenteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.
Documentació necessària
 • DNI, targeta de residència o passaport de la persona titular (original).
 • Les dades del rebut del que voleu el justificant de pagament.
 • En el cas de representació, aporteu una autorització expressa per escrit i signada per la persona sol·licitant acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquesta i l’original de la persona autoritzada.
 • En el cas d'una empresa, entitat o altra persona jurídica haureu d'aportar l'autorització de la representació segellada per l'empresa o fotocòpia de l'escriptura on consti la persona administradora o apoderada que autoritza i, si s'escau, fotocòpia de l'escriptura de poders, juntament amb la fotocòpia del CIF de l'empresa i el document d'identitat original de la persona autoritzada.
Si demaneu el justificant del pagament del deute de titulars difunts heu d'aportar:
 • DNI, targeta de residència o passaport de la persona sol·licitant (original).
 • Certificat de defunció.
 • Document acreditatiu del parentiu (llibre de família, acceptació d'herència, testament...).
Impresos associats
 • Oficina d'Atenció Tributària
  C. Girona n° 10, 1 pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
  Mapa

TEMPS DE RESPOSTA

Presencialment: immediatament.
Per internet: el rebrà per correu ordinari al domicili fiscal de la persona titular del rebut en un termini màxim de 10 dies.

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • RD 939/2005 Reglament general de recaptació.
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,de protecció de dades de caràcter personal.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Atenció Tributària
  Telèfon: 010 (gratuït), 900 10 02 77 (Fora de L'Hospitalet i per mòbils)
  Horari: Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400