Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Reclamació i queixa de consum

La presentació d'una reclamació a l’Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC), és per demanar la resolució d'un conflicte amb una empresa o amb un professional en la compra de productes o en prestació de serveis.

Normalment es demana que es recompensi un dany patit per una empresa o professional. 

Per exemple:

T’han cancel·lat un vol, has reclamat a la companyia de vol i no et contesten?
T’han tallat la línia de telèfon o la llum, has contactat a la companyia i no et solucionen el tall?
Has rebut una factura del gas molt alta i la companyia no et dona cap explicació?

La presentació d'una queixa és un tràmit per protestar i deixar constància del seu descontent per un servei mal rebut, ja sigui tant d'empreses que comercialitza béns o presta serveis com d’un organisme habilitat. No es demana una compensació econòmica.

Tot i no ser aquesta queixa constitutiva d'infracció administrativa, pot servir per millorar la qualitat dels béns i serveis que s’ofereixen al mercat o l’atenció que es presta a les persones consumidores

 • Les persones consumidores (persones físiques o jurídiques) , compradores de productes o usuàries de serveis, sempre que no actuïn en un àmbit d’activitat empresarial o professional.
 • Els autònoms i les Pimes de menys de 10 treballadors, pel que fa als serveis bàsics (aigua, gas, electricitat, transports, mitjans audiovisuals, serveis postals, telefonia, Internet, serveis sanitaris, assistencials, financers i d'assegurances) i als de tracte continuat.
 • L’OMIC de L’Hospitalet té competència i pot intervenir en conflictes de consum quan la persona consumidora o bé la part reclamada estan domiciliades a L’Hospitalet.

 • És indispensable haver presentat la reclamació a l'empresa i esperar els 30 dies que tenen per respondre.
  • Comprovant de la reclamació, per exemple: el full de reclamació segellat, una carta certificada amb avís de recepció, un correu electrònic enviat fent la reclamació, el número de seguiment de la incidència via telefònica,etc...
 • Al formulari ha d'aparèixer l'exposició dels fet i la pretenció del que es vol reclamar.
 • Si la reclamació a l'empresa ha estat via telefònica, mail, burofax,.. sempre s'ha d'indicar el número de la incidència generada sigui quina sigui la via de presentació.

Per posar aquesta reclamació o queixa davant l'OMIC, prèviament s'ha haver contactat directament amb l'empresa amb la que ha tingut el problema. S'ha d'haver presentat la reclamació a l'empresa i haver esperat 30 dies a que l'empresa doni resposta.

Si passat aquet període de 30 dies no s'ha rebut resposta de l'empresa o de l'empresari es pot portar a terme aquesta reclamació davant l'OMIC.

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Reclamació prèvia a l'empresaObligatoriTelemàtic i presencial
FacturesOpcionalTelemàtic i presencial
ContracteOpcionalTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Documentació necessària

 • Tota aquella que fonamenti la petició que es vol reclamar (factures, contractes, publicitat, fotografies, etc)
 • En cas que s’actuï per representació (comunitats, associacions, societats): document acreditatiu de la representació de la persona que signa la sol·licitud (acta de nomenament, escriptura, estatuts,..).

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Tota aquella que fonamenti la petició que es vol reclamar (factures, contractes, publicitat, fotografies, etc)
 • En cas que s’actuï per representació (comunitats, associacions, societats): document acreditatiu de la representació de la persona que signa la sol·licitud (acta de nomenament, escriptura, estatuts,..).

Consulteu la informació sobre las característiques i requisits del procediment de mediació de consum en el document adjunt.

També podeu consultar el següent enllaç on trobareu totes recomanacions a l'hora de realitzar un consum.

L'OMIC estudiarà la reclamació o queixa  i en determinarà el curs:

 • Mediació (intervenció de l'OMIC per ajudar a les parts i facilitar l'obtenció d'un acord satisfactori). Si la mediació falla però l'empresa està adherida al sistema arbitral de consum, se li proposarà a l'empresa començar aquest procés d'arbitratge i es traslladarà el cas a la Junta Arbitral de Consum de L'Hospitalet.
 • Derivació a la inspecció de consum o altres serveis o administracions competents.
Si la mediació i l'arbitratge no prosperen, pot demanar a l'empresa als jutjats però ja amb el cost econòmic que comporta.