Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Concessió gual (baixa-devolució fiança)

Imprimir
Tramitació de la baixa i devolució de fiança d'un gual..  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Aporteu la documentació necessària a qualsevol punt de registre d'entrada de l'Ajuntament.
Documentació necessària
 • Instància general, signada pel/la titular sol·licitant de la baixa (2 còpies). 
 • Darrer rebut.

MÉS INFORMACIÓ

 • La placa no cal lliurar-la en el moment de la presentació de la instància, s'encarrega l'Ajuntament de retirar-la, en el cas que és vulgui portar, s'ha d'anar presencialment al departament corresponent.
 • Les obres de reposició de vorera es faran mitjançant la contracta Municipal de conservació de la infrastructura urbana i seran a càrrec del titular, emplenant uns impresos de sol.licitud, que facilitarà el departament de Via Pública.
 • Una vegada complerts aquests requisits es pot demanar la devolució de la fiança (a la mateixa instància de sol·licitud de baixa), i s'acompanyarà l'original de la carta de pagament d'aquesta fiança i la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals que resten des de el següent al cessament fins la finalització de l'any natural.
.  

SI TENIU CAP DUBTE O SUGGERIMENT PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Bústia ciutadana
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400