Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Permís de targeta d’armes

Imprimir
Únic imprès facilitat en armeries o a la Guàrdia Civil (Intervenció d'Armes de Barcelona, Travessera de Gràcia, 291 - Tel: 93-4570622).  

QUI EL POT DEMANAR

Requisits necessaris:
. Estar empadronat a L'Hospitalet.
. Tenir més de 18 anys o bé l'autorització del pare, de la mare o tutor/a.
. No tenir limitacions administratives o penals a l'obtenció d'armes.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Aporteu la documentació necessària, a l'oficina indicada.
Documentació necessària
. Sol·licitud targeta d'armes (2 còpies).
. DNI (fotocòpia).
. Factura de l'arma (fotocòpia).
. Targeta de l'arma, a donar a l'armeria(original).

Renovació targeta, documents que cal presentar:
. Instància general (2 còpies).
. DNI (fotocòpia).
. Antiga targeta (fotocòpia).

Pèrdua de la targeta, documents que cal presentar:
. Instància general (2 còpies).
. DNI (fotocòpia).

Cessió de targetes:
. Compareixença dels/de les interessats/des al departament de Logística de Guàrdia Urbana

MÉS INFORMACIÓ

. En cas, d'ésser un/a menor, l'autorització consistirà en la signatura i el número del Document Nacional d'Identitat del pare, de la mare o tutor/a, a més de l'instància de petició. 

. Una vegada finalitzada la tramitació de la targeta d'armes és remitrà per correu al domicili del/de la sol·licitant..  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini mínim de tramitació oscil·la d'un mes i mig a dos mesos.

SI TENIU CAP DUBTE O SUGGERIMENT PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

  • Carpeta ciutadana
  • Bústia ciutadana
  • Normatives municipals
  • Talls de servei
  • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
  • Anar a cat365.net
  • 060.es
  • Oficina gestió empresarial
  • Sede electrónica del catastro
  • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400